Functieomschrijving

De Stad Brussel is op zoek naar een verantwoordelijke Huis van het Kind (M/V/X) – niveau bachelor voor de Jeugddienst

Werkgever

Met zo’n 3900 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport draagt aan de hand van talrijke en veelzijdige activiteiten bij tot de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke ontspanning van de burgers.

Eén van de belangrijkste missies van de Jeugddienst, die deel uitmaakt van dit departement, bestaat erin om met kinderen die in Brussel wonen educatieve activiteiten te organiseren die de integratie en de sociale cohesie bevorderen.

Functie

MISSIE

De missie van de Huizen van het Kind bestaat erin de sociale aanpassing en de autonomie van de kinderen te ontwikkelen, hen bewust te maken van hun sociale, culturele, wetenschappelijke omgeving. Er worden ludieke activiteiten georganiseerd met als doel hun nieuwsgierigheid en hun zin voor kritiek te prikkelen.

Je zal de activiteiten en verschillende projecten van de Huizen van het Kind van jouw zone coördineren. Je vormt de link tussen het team en de leidinggevenden.

TAKEN

 • Je ontwikkelt projecten en staat in voor de administratieve en pedagogische opvolging ervan. Je beheert en ondersteunt het animatieteam in de praktische uitwerking van de projecten en houdt daarbij rekening met de specifieke behoeften van het wijk.
 • Je ontwikkelt pedagogische tools en zet deze om in de praktijk
 • Je hebt de supervisie over het werk van de animatoren en stimuleert de reflectie binnen je teams
 • Je staat in voor de administratieve opvolging van de animatoren, je waakt over de toepassing van het reglement, de omkaderingsnormen en de deontologie van de Huizen van het Kind
 • Je identificeert moeilijkheden en problemen en oriënteert indien nodig de betrokken kinderen en ouders naar gespecialiseerde diensten, in overleg met je leidinggevende
 • Je neemt actief deel aan wijkfeesten en andere culturele evenementen om de activiteiten van de Huizen van het Kind meer bekendheid te geven
 • Je staat in voor de jaarlijkse inventaris van jouw Huis van het Kind

Profiel

 • Je bent vertrouwd met de omkaderingsnormen van het ONE
 • Je beschikt over ervaring in het beheer van pedagogische projecten die zich richten tot jongeren
 • Ervaring in team-, project- en animatiebeheer vormt een troef
 • Je bent creatief aangelegd
 • Je gaat gestructureerd te werk en bent in staat het werk van je medewerkers individueel of in groepsverband te omkaderen om hen de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen
 • Je ontwikkelt een serene samenwerking die conflicten vermijdt of in de kiem smoort
 • Je deinst er niet voor terug om in het openbaar het woord te nemen en je hebt een vlotte pen
 • Je kan een netwerk opbouwen en onderhouden en samenwerken met verschillende partners
 • Je hebt een goede kennis van het Frans, zowel gesproken als geschreven
 • Je kan overweg met MS Office

VEREIST DIPLOMA

Je bent in het bezit van een bachelor in een sociale richting of een andere bachelor, aangevuld met een brevet van opvoeder of animator.

Of

Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van secretaris.

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

Aanbod

 • Vervangingscontract (-> 31/12/2022)
 • Uurrooster: 37u30 per week

Van dinsdag tot zaterdag van 12u tot 19u

Van maandag tot vrijdag van 10u tot 18u gedurende de schoolvakanties

Van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 17u gedurende de zomervakantie

 • Maandelijks brutosalaris: minimum 2538,53 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen)

Om een idee te hebben van wat je gaat verdienen, kan je gebruik maken van onze loonsimulator

 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)
 • Werkplaats: Huis voor het Kind L’Île aux enfants Robijndreef 3 te 1020 Laeken
 • Facebook

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 29/06/2022 Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:wo 15 juni 2022
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]