Functieomschrijving

Dossierbeheerder (H/F/X) Begroting en Rekening

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als één van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Financiën van de Stad Brussel is verantwoordelijk voor het beheer van de boekhouding en de begroting. Dit departement is verantwoordelijk voor de opvolging van de boekhouding en de voorbereiding van de jaarlijkse rekening, het opstellen van de begroting en voert de controle uit over de wettelijkheid en de regelmaat van de uitgaven. Het departement centraliseert tevens de opvolging en de controle van alle inkomsten uit schuldvorderingen en taksen. Vallen ook onder de bevoegdheden van dit departement: de inning van vorderingen en heffingen, het beheer van de thesaurie, het vermijden van verjaring van rechten en vorderingen en het overgaan tot inbeslagname en overdrachten.

De dienst Begrotingsbeheer en rekening is belast met het opstellen van de initiële begroting en het volgen van de ontwikkeling van de begrotingskredieten, en neemt daarbij, in coördinatie met de hiërarchie, deel aan de opstelling van zowel de begroting, de jaarrekening en de desbetreffende documenten. Het behandelt elk intern of extern verzoek om informatie of met betrekking tot financiële of budgettaire analyse. Het volgt de evolutie van de wettelijke normen die een directe of indirecte invloed hebben op de gemeentelijke financiën.

Functie

MISSIE

Je neemt deel aan de bovengenoemde missies van de dienst, conform aan de wetgeving en de geldende procedures.

TAKEN

 • Je werkt aan specifieke analysebestanden waarvoor de dossierverantwoordelijken verantwoordelijk zijn
 • Je voert diverse dagelijkse taken uit, zoals het opstellen van begrotingsartikels, herschikkingen, het zoeken van informatie, eerste analyses, contacten met diverse partijen, enz.
 • Je controleert de haalbaarheid en de conformiteit van de verwerkte financiële gegevens
 • Je informeert en adviseert interne en externe personen in het kader van specifieke dossiers
 • Je schrijft nota's, verslagen en brieven met betrekking tot uw vakgebied en bent in staat financiële informatie te presenteren
 • Je assisteert et adviseert je dossierverantwoordelijken en hiërarchie
 • Je zorgt ervoor dat je je vakkennis op peil houdt en je vaardigheden ontwikkelt

Profiel

 • Je bent in het bezit van een Bachelor in economie

Of

Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau B (graad secretaris)

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

 • Je bent in staat voorstellen te doen en streeft naar voortdurende verbetering
 • Kennis van budgettaire boekhouding en de nieuwe gemeentewet vormt een troef
 • Je hebt belangstelling voor begrotingsplanning en gemeentelijke financiën in het algemeen en/of je beschikt over ervaring in dit domein
 • Je hebt een resultaatgerichte visie met respect voor de geldende regels
 • Je stelt prioriteiten en bepaalt op coherente wijze en binnen de opgelegde termijn de noodzakelijke stappen voor het bereiken van de doelstellingen
 • Je hebt een analytisch denkvermogen
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans, zowel schriftelijk als mondeling
 • Je beheerst MS Office en beschikt over een gevorderd niveau van Excel

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 2538,53 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen)

Om een idee te hebben van wat je gaat verdienen, kan je gebruik maken van onze loonsimulator

 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid om aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris
 • Mogelijkheid tot telewerk
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)
 • Werkplaats: administratief centrum Anspachlaan 6 te 1000 Brussel

SELECTIEPROCEDURE

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 24/07/2022. Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - dienst Werving:
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:di 14 juni 2022
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]