Functieomschrijving

De Stad Brussel is op zoek naar een preventieadviseur psychosociale aspecten (M/V/X) voor de G.I.D.P.B.W.

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussel Gewest.

Je zal tewerkgesteld worden bij de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (G.I.D.P.B.W.). De missie van deze dienst bestaat uit het bevorderen van het welzijn op het werk voor het personeel van de Stad en zijn satellieten, zowel door de hiërarchische lijn te adviseren als de werknemers bij te staan.

Functie

MISSIE

In het kader van de wet op het welzijn op het werk sta je de werkgever bij, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers, voor de toepassing van maatregelen aangaande de psychosociale last (geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, stress, enz.). Je zal voornamelijk werken met het personeel van de scholen van de Stad Brussel. Je werkt in een individueel kantoor maar verricht ook terreinbezoeken.

VOORNAAMSTE TAKEN

 • Je identificeert de psychosociale risico's eigen aan bepaalde werkposten/
  organisatorische eenheden/werkplaatsen en stelt opbouwende maatregelen voor aan de werkgever
 • Je sensibiliseert personeelsleden, de vakbonden of de leden van de hiërarchische lijn aan de psychosociale risico’s op het werk
 • Je informeert en geeft raad aan de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en van de werknemers aangaande hun rechten en plichten en verplichtingen betreffende het welzijn op het werk
 • Je luistert actief, organiseert bemiddelingen of interventies
 • Je creëert en houdt individuele dossiers van aanvragers bij
 • Je behandelt aanvragen van psychosociale formele tussenkomsten en stelt preventiemaatregelen voor aan de werkgever
 • Je stelt rapporten op (risicoanalyses, werkplaatsbezoeken, individuele onderhouden, enz.), brieven (adviezen bij risicoanalyses, advies bij het neerleggen van een formele aanvraag tot psychosociale tussenkomst, enz.)
 • Je geeft advies en doet voorstellen betreffende het globaal plan en het jaarlijks actieplan
 • Je houdt de wetgeving bij, volgt vormingen
 • Je communiceert pertinente informatie aan de preventieadviseur-directeur en geeft rekenschap van de dossiers en eventuele problemen

Profiel

DIPLOMA

Je bent in het bezit van een diploma van universitaire studies of van het hoger onderwijs van universitair niveau waarvan het programma een groot deel psychologie en sociologie bevat (bv. master in de psychologie, in de sociologie, in de criminologie, …)

Bovendien ben je geslaagd in een multidisciplinaire basisvorming en een specialisatiemodule in de psychosociale aspecten van het werk met vrucht beëindigd. De multidisciplinaire basisvorming is een vorming van minimum 120 uren, op een jaar gespreid. De specialisatiemodule in de psychosociale aspecten van het werk bevat minimum 280 uren, gespreid over een of twee jaar en dient gevolgd te worden bij een universiteit of een hogeschool.

Een tweetaligheidsattest afgeleverd door Selor is een bijkomende troef.

 • Je beschikt over competenties of ervaring in gespreks- en bemiddelingstechnieken, in technieken van conflictbeheersing en argumentatietechnieken
 • Competenties of ervaring in groepsanimatie is een pluspunt
 • Je hebt een goede kennis van de wetgeving omtrent welzijn op het werk en op de wetgeving omtrent het beroepsgeheim
 • Je hebt een luisterend oor
 • Je beschikt over pedagogische kwaliteiten
 • Je hebt een grondige kennis van het Frans (zowel geschreven als gesproken)
 • Je hebt een vlotte pen (verslagen, mededelingen)
 • Je kan overweg met de meest courante informaticatoepassingen (Word, Outlook, Excel, PowerPoint)

Aanbod

AANBOD

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur, evenwel beperkt tot de duur van de subsidiëring van de Franse Gemeenschap
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3663,56 (of 3225,73 indien je niet titularis bent van de vormingsattesten). Het salaris wordt eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

Departement HR - Dienst Werving
Administratief Centrum
Anspachlaan 6 (13de verdieping)
1000 Brussel
02 279 24 20

openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

Stuur ons je kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op woensdag 25 december 2021. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:wo 24 november 2021
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]