Functieomschrijving

Coördinator technische projecten (M/V/X) voor de Dienst Bouw van het Grondbeheer

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

De grondregie van de Stad Brussel beheert en ontwikkelt het privépatrimonium van de Stad Brussel: de dienst staat in voor de verhuur, de administratieve en technische opvolging van de panden, voornamelijk woningen, parkings, kantoren en handelszaken maar ook erfpachten en concessies. De grondregie voert een actief beleid om nieuwe woningen te realiseren en handelt in functie van eventuele koop- en verkoopmogelijkheden (terreinen, gebouwen) met als doel het patrimonium uit te breiden en zo te beantwoorden aan de behoeften van de burgers. De dienst houdt rekening met de sociale en demografische evolutie en ziet erop toe om zijn investeringspolitiek af te stemmen op een degelijk financieel evenwicht, zowel op korte als op lange termijn.

Functie

Binnen de Dienst Bouw & Ontwikkeling zal je actief deelnemen aan de ontwikkeling van de Stad door het uitwerken van ambitieuze projecten.

Als bouwheer begeleid je het hele ontwikkelingsproces: van de eerste haalbaarheidsstudies tot de uitvoering van het bouwwerk.
Je zal deel uitmaken van een team van een tiental personen onder de verantwoordelijkheid van de technische adjunct-directeurs. Je werkt nauw samen met de verschillende diensten van de Grondregie en externe opdrachtnemers (studiebureaus en vooral aannemersbedrijven). Je werkt in een landschapskantoor en verricht eveneens werfbezoeken ter plekke.

VOORNAAMSTE TAKEN

 • Je voert haalbaarheidsstudies uit en onderzoekt de mogelijkheden, rekening houdend met het strategisch plan van de Grondregie
 • Je organiseert aanbestedingen voor studies en werkzaamheden en staat in voor de goede uitvoering ervan (administratieve en juridische opvolging)
 • Je verzekert de technische opvolging van de werven tot de tijdelijke oplevering en begeleidt de eerste huurders bij hun intrek
 • Je neemt actief deel aan het luik communicatie door pertinente informatie te delen met de technische adjunct-directeurs en met de technische directeur

Profiel

 • Je hebt een uitgesproken interesse voor architectuur en voor de stad en je hebt zelf een grote architecturale cultuur
 • Je bent een creatief iemand
 • Je hebt een grondige kennis van de stedenbouwkundige en milieuvoorschriften
 • Je hebt technische kennis van gebouwen, voornamelijk op het vlak van milieu-uitdagingen
 • Je hebt ervaring op het vlak van project- en werfbeheer
 • Je kan vlot samenwerken met anderen
 • Je hebt een goede kennis van administratief recht en van de wetgeving rond overheidsopdrachten
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je kan overweg met MS Office en de programma’s 3p, Adobe (Photoshop, Indeign, Illustrator), Acad, Sketchup …

VEREIST DIPLOMA

Je bent in het bezit van een master in de architectuur

of
Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van technisch administratief secretaris

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

Je hebt ervaring op het vlak van bouwtechnieken en hebt zin om je in te zetten in dit domein.

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3118,49 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid om te telewerken en regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 07/11/2021. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:do 7 oktober 2021
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]