Functieomschrijving

adjunct-diensthoofd (M/V/X) voor het Centraal Secretariaat

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Financiën van de Stad Brussel is verantwoordelijk voor het beheer van het boekhoudkundige en het begrotingsbeheer. Dit departement is verantwoordelijk voor de opvolging van de boekhouding en de voorbereiding van de jaarlijkse rekening, het opstellen van de begroting en voert de controle uit over de wettelijkheid en de regelmaat van de uitgaven. Het departement centraliseert ook de opvolging en de controle van alle inkomsten uit schuldvorderingen en taksen. Vallen ook onder de bevoegdheden van dit departement: de inning van vorderingen en heffingen, het beheer van de thesaurie, het vermijden van verjaring van rechten en vorderingen en het overgaan tot inbeslagname en overdrachten.

Functie

Je bent verantwoordelijk voor de resultaten van het centraal secretariaat, met respect voor de objectieven die vastgelegd werden door het departementshoofd. Je coördineert de verschillende activiteiten, superviseert het team en optimaliseert de werking van de dienst met oog voor de kwaliteit ervan. Je bent ook verantwoordelijk voor de dossiers en projecten van de dienst.

TAKEN

 • Je coördineert en superviseert de activiteiten van het team
 • Je ontwikkelt tools, processen en procedures in het kader van de opvolging van subsidies ontvangen vanuit de federale of gewestelijke overheid en optimaliseert de samenwerking met de instellingen die van deze subsidies afhangen (OCMW, Openbaar Onderwijs, hospitalen …)
 • Je bereidt het budget voor en voert het uit (wijzigingen, andere toewijzingen, overdrachten … ) samen met de dossierbeheerder
 • Je verzekert de opvolging en de kwaliteit van het werk en de dossiers die door je team behandeld worden op het vlak van HR voor de medewerkers van het departement, rond betalingen van facturen, de opvolging van de budgetten …
 • Je maakt dossiers op in het kader van subsidies, rond het directiecomité, de vergadering van ontvangers … en volgt ze verder op
 • Je leidt teamvergaderingen om de administratieve en personeelsdossiers te bespreken
 • Je adviseert en begeleidt de PWA-verantwoordelijken bij hun facturenbeheer en de instellingen als het OCMW en hospitalen bij hun subsidieaanvragen
 • Je stelt conventies op en verslagen voor de directie en waakt over een goede interne communicatie binnen het departement

Profiel

 • Je bent in het bezit van een master of licentiaatsdiploma of

  Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau A (graad van bestuurssecretaris)

  Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

 • Ervaring in teambeheer vormt een troef
 • Kennis rond het functioneren van of ervaring in een gemeentelijke administratie vormt eveneens een troef
 • Je beschikt over kennis en/of ervaring in projectbeheer en de opvolging ervan
 • Je hebt een luisterend oor en haalt het beste uit je medewerkers
 • Je kan de verschillende stappen en prioriteiten bepalen en vastleggen die nodig zijn voor de coherente uitvoering van de objectieven
 • Je hebt een analytisch denkvermogen
 • Je werkt op proactieve wijze samen met verschillende partners met het oog op het behalen van de objectieven
 • Je bent een doorzetter en werkt resultaatgericht
 • Je hebt een vlotte pen
 • Je streeft ernaar om steeds je (praktijk)kennis uit te breiden
 • Je drukt je vlot uit in het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je kan overweg met de meest courante informaticatoepassingen

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3118,49 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid om te telewerken en regelmatige bijscholing
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 15/03/2021 Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:ma 15 februari 2021
 • Locatie: brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]