Functieomschrijving

Projectcoördinator (M/V/X) voor het project Brusseau-Bis

Werkgever

Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

De belangrijkste missie van het Departement Stedenbouw bestaat erin een visie vast te leggen en uit te dragen rond de ontwikkeling van het grondgebied van de Stad Brussel. In deze visie worden onder meer objectieven opgenomen rond verantwoord gebruik van grondstoffen, koolstofneutraal handelen, klimaatverandering en decentralisatie. Het departement werkt strategieën uit om deze plannen te verwezenlijken, aan de hand van plannen en reglementen (ook rond mobiliteit en parkeerbeleid), programma’s voor stadsvernieuwing, herinrichting van de openbare ruimte en groene ruimten en milieuprojecten.

Het departement is bevoegd voor het beheer van stedenbouwkundige- en milieuvergunningen, voor de controle op inbreuken hierop, voor de openbare veiligheid en gezondheid.

De Dienst Klimaat staat in voor het vastleggen van de ambitie, objectieven en prioriteiten van de Stad op vlak van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling en voor de coördinatie van de acties hierrond. De dienst coördineert onder meer het klimaatplan, het gemeentelijk waterplan, de Agenda 21, de projectoproep “duurzame initiatieven” of de ontwikkeling van stadstuinbouw.

Binnen dit kader neemt de Stad Brussel deel aan het Project Brusseau-Bis, dat ingeschreven is in de actie “Experimental Platforms 2020”. Het project wil experimenteren en testen rond co-creatieve ontwikkeling van steunmechanismen voor geïntegreerd regenwaterbeheer. Het project wordt ontwikkeld in de vallei van de Molenbeek en op andere sites binnen het Brussels Gewest aan de hand van Living Labs die de partnerinstellingen zullen integreren en samen met bewoners en gebruikers van de stad een beleid ontwikkelen van pragmatisch en efficiënt regenwaterbeleid.

Functie

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het project Brusseau-Bis (gesubsidieerd door Innoviris in het kader van Experimental Platforms) in de Molenbeekvallei: je stelt het actieplan op, verzekert de monitoring ervan, je ontwikkelt partnerschappen binnen de administratie om acties te ontwikkelen binnen openbare gebouwen en de publieke ruimte. Je organiseert participatieve activiteiten met de bevolking om projecten te ontwikkelen binnen privégebouwen en openbare ruimten. Je deelt je tijd op tussen terreinwerk (participatieve acties en antenne in het hart van de wijk) en de kantoren van de Dienst Klimaat.

TAKEN

 • Je stelt een actieplan op en legt de stappen ervan vast, je volgt de vooruitgang op
 • Je ontwikkelt activiteiten om de participatie van de betrokken bevolking te verzekeren en brengt deze activiteiten in de praktijk
 • Je beheert de subsidies die aan het project toegekend werden en staat in voor de administratieve opvolging samen met Innoviris en de administratie van de Stad Brussel
 • Je ontwikkelt en coördineert een intern en extern netwerk van partners bestaande uit zowel professionelen als bewoners
 • Je verzekert de monitoring van het project, gaat na of de objectieven van Brusseau-Bis gehaald worden en corrigeert met oplossingen indien nodig
 • Je vertegenwoordigt de Stad Brussel binnen het consortium Brusseau-Bis
 • Je ontwikkelt een expertise op het vlak van waterbeheer binnen de dienst
 • Je zoekt naar mogelijke subsidies voor de uitvoering van projecten rond de inrichting van de openbare ruimte die vastgelegd werden binnen Brusseau-Bis en vult kandidaturendossiers in
 • Je neemt deel aan andere projecten binnen de dienst

Profiel

 • Je bent in het bezit van een master of licentiaatsdiploma

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig (https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen)

 • Je hebt een diploma, opleiding of bijzondere interesse voor het thema duurzame ontwikkeling en meer bepaald waterbeheer
 • Je hebt minstens drie jaar ervaring in coördinatie van gesubsidieerde projecten
 • Ervaring met het ontwikkelen van participatieve activiteiten rond het thema water vormt een troef
 • Ervaring of vakkennis gelinkt aan stedenbouw of ruimtelijke inrichting vormt eveneens een troef
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
 • Je legt op coherente wijze je prioriteiten vast, met oog voor de omgeving
 • Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt resultaatgericht
 • Je neemt initiatief en denkt oplossingsgericht
 • Je bent in staat een netwerk uit te bouwen en samen te werken met verschillende partners
 • Een flexibel uurrooster schrikt je niet af (de functie vereist soms je aanwezigheid ’s avonds of in het weekend), je bent ook flexibel qua werkplaats (aanwezigheid in de wijk gedurende ongeveer 2/5 van je tijd)
 • Je hebt een goede kennis van het Frans
 • Je kan overweg met MS Office

Aanbod

 • Halftijds contract voor de duur van de subsidie
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 1559,24 euro bruto, wat neerkomt op 1292,53 euro netto (barema A1.1 van 3118,49 euro voor een voltijdse medewerker zonder anciënniteit, eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid om te telewerken en regelmatige bijscholing
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 28/02/2021. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Cel Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:di 2 februari 2021
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]