Functieomschrijving

Mobiliteitsadviseur (M/V/X) voor de Dienst Mobiliteit en Openbare Ruimte

Werkgever

Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Stedenbouw houdt zich bezig met het toekennen van stedenbouwkundige en milieuvergunningen, ontwerpt en realiseert renovatieprojecten voor de openbare ruimte en coördineert initiatieven voor stadsherwaardering (wijkcontracten).

De missie van de Dienst Mobiliteit en Openbare Ruimte bestaat erin de opvolging te verzekeren van de verschillende projecten op het vlak van mobiliteit. Daarnaast coördineert de dienst ook de werken die andere stadsdiensten en openbare diensten uitvoeren op het vlak van mobiliteit.

De dienst adviseert de gemeentelijke autoriteiten op het vlak van mobiliteit op het Brusselse grondgebied, brengt voorafgaande adviezen uit over interne en externe mobiliteitsprojecten en voert studies uit over de heraanleg van straten en groene ruimten. Daarnaast staat de dienst in voor het administratieve luik van verschillende mobiliteitscommissies en zet hij informatiecampagnes en acties op touw.

Functie

Je zal deel uitmaken van een team van 13 medewerkers waarin je instaat voor de coördinatie en de opvolging van de verschillende mobiliteitsprojecten of projecten met een impact op de mobiliteit binnen het grondgebied van de Stad. Je zal nauw samenwerken met de verschillende departementen van de Stad, de gewestelijke instellingen (Brussel Mobiliteit, Urban Brussels, Beliris, MIVB, politiediensten …). Je vormt de schakel tussen de bevolking (verenigingen, wijkcomités …) en de gemeentelijke autoriteiten.

TAKEN


• Je verricht reflectiewerk rond mobiliteitsplannen, werkt deze uit en voert een effectenstudie uit
• Je voert interne mobiliteitsstudies uit
• Je brengt mobiliteitsadvies uit in het kader van stedenbouwkundige aanvragen, infrastructuurprojecten of in het kader van inrichtingsplannen afkomstig van gewestelijke instellingen
• Je synthetiseert projecten, legt ze voor aan het College van Burgemeester en Schepenen en stelt beslissingsontwerpen voor
• Je stelt lastenboeken op samen met de dienst openbare aanbestedingen
• Je brengt technische adviezen uit tijdens de begeleidingscomités van de inrichtingsprojecten
• Je bent aanwezig op het terrein om studies uit te voeren en de werven op te volgen
• Je ontwikkelt je expertise en deze van je dienst op het vlak van mobiliteit

Profiel

 • Je bent in het bezit van een master of licentiaatsdiploma in overeenstemming met de functie
 • Het getuigschrift van mobiliteitsadviseur vormt zeker een troef
 • Je beschikt over vakkennis rond mobiliteit en openbare ruimte en over de reglementering daarrond
 • Je hebt een zeer goede kennis van het grondgebied van de Stad Brussel en de kenmerken ervan
 • Kennis van openbare aanbestedingen en het opmaken van lastenboeken vormt een troef
 • Je kan overweg met planningstools, de methodologie van projectbeheer en beheerst voldoende vergadertechnieken
 • Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt resultaatgericht
 • Je bent in staat een professioneel netwerk uit te bouwen met verschillende partners om de samenwerking te optimaliseren
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en het Frans

Aanbod

• Een baan op universitair niveau
• Voltijds contract van onbepaalde duur
• Maandelijks brutosalaris: minimum 3057,41 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
• Regelmatige bijscholing
• Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN


• bij het Departement HR - Dienst Werving
Administratief Centrum
Anspachlaan 6 (13de verdieping)
1000 Brussel
02 279 24 20
• openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN


• Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 19/04/2020. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
• Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.
Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:di 24 maart 2020
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]