Functieomschrijving

een diensthoofd technisch onderhoud (M/V/X) voor het geprogrammeerde onderhoud eigendommen Grondregie

Werkgever

Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.
De grondregie van de Stad Brussel beheert en ontwikkelt het privépatrimonium van de Stad Brussel: de dienst staat in voor de verhuur, de administratieve en technische opvolging van de panden, voornamelijk woningen, parkings, kantoren en handelszaken maar ook erfpachten en concessies. De grondregie voert een actief beleid om nieuwe woningen te realiseren en handelt in functie van eventuele koop- en verkoopmogelijkheden (terreinen, gebouwen) met als doel het patrimonium uit te breiden en zo te beantwoorden aan de behoeften van de burgers. De dienst houdt rekening met de sociale en demografische evolutie en ziet erop toe om zijn investeringspolitiek af te stemmen op een degelijk financieel evenwicht, zowel op korte als op lange termijn.
Samengevat: de grondregie vergemakkelijkt de Brusselaars de toegang tot een woning. Onrechtstreeks draagt het beleid bij tot het regulariseren van de huurmarkt.

Functie

MISSIE
Je coördineert de technische en administratieve activiteiten van de dienst. Je leidt het team en optimaliseert de werking ervan. Je waakt over de kwaliteit van de diensten die geleverd worden aan de huurders.

Je bent verantwoordelijk voor een team van negen personen onder de verantwoordelijkheid van de adjunct-directeur huur- en technisch beheer. Je werkt nauw samen met verschillende stadsdiensten en met externe partners en je komt regelmatig in contact met de huurders.

TAKEN
• Je verbetert en harmoniseert de dienstenprocedures, je werkt een onderhoudsprogramma uit in functie van de verschillende diensten, past het aan indien nodig en ontwikkelt standaardmodellen voor verslagen en pv’s
• Je verzekert de opvolging van de openbare aanbestedingen voor alle onderhoudsdossiers en voor de jaarlijkse toewijzingen van het departement. Je controleert alle verslagen voor het College, de Gemeenteraad en de Toezichthoudende Overheid voor het geprogrammeerde onderhoud.
• Je leidt en/of neemt deel aan externe vergaderingen en wekelijkse teamvergaderingen om de objectieven te bepalen, je verdeelt de taken en verzekert de opvolging van de dossiers
• Je stelt nota’s op (staat van het patrimonium, vastgestelde gebreken), verslagen aan College, Gemeenteraad en Toezichthoudende Overheid, de briefwisseling voor huurders, leveranciers van goederen en diensten, je maakt pv’s van plaatsbezoeken op, je stelt documenten van ingebrekestelling op …
• Je voert selectie-, integratie-, plannings- functionerings-, evaluatie- en ziekteverzuimgesprekken met je medewerkers

Profiel

VEREIST DIPLOMA
Je bent in het bezit van een master industrieel ingenieur bouwkunde of architect

• Je hebt ervaring met het beheren van een team, je bent in staat je medewerkers te coachen en te motiveren
• Je hebt ervaring in het leiden en animeren van vergaderingen
• Je gaat gestructureerd te werk en gebruikt plannings- en opvolgingstools
• Je hebt kennis van de wetgeving en de reglementering rond overheidsopdrachten
• Je werkt resultaatgericht
• Je kan vlot overweg met MS Office
• Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk

Aanbod

• Voltijds contract vervanging contract
• Maandelijks brutosalaris: minimum 3057,41 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
• Regelmatige bijscholing
• Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN
• bij het Departement HR - Dienst Werving
Administratief Centrum
Anspachlaan 6 (13de verdieping)
1000 Brussel
02 279 24 20
• openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN
• Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 15/02/2020 Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
• Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Cel Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.
De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.
Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

  • Online op:di 14 januari 2020
  • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]