Functieomschrijving

De Stad Brussel is op zoek naar een projectcoördinator stadslandbouw en duurzame voeding (M/V/X)

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Stedenbouw heeft als algemene missie een visie van de ontwikkeling van het grondgebied van de Stad Brussel te bepalen en uit te dragen, die o. a. doelstellingen opneemt met betrekking tot een verstandig beheer van middelen, koolstofneutraliteit, klimaatbestendigheid en polycentrisme; het ontwikkelt eveneens uitvoeringsstrategieën van deze visie door middel van plannen en reglementen (waaronder mobiliteit en parkeren), van stedelijke vernieuwingsprogramma’s, herinrichting van openbare en groene ruimten, en milieuprojecten.

De Dienst Klimaat staat in voor het vastleggen van de ambitie, objectieven en prioriteiten van de Stad op vlak van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling en voor de coördinatie van de acties hierrond. De dienst coördineert onder meer het klimaatplan, het gemeentelijk waterplan, de Agenda 21, de projectoproep “duurzame initiatieven” of de ontwikkeling van stadstuinbouw.

Functie

MISSIE

Je stuurt de uitvoering aan van projecten ter ondersteuning van de strategische ontwikkeling en de operationele betrokkenheid van de Stad Brussel bij stadslandbouw, klimaatveerkracht, milieu, duurzame ontwikkeling en het dierenwelzijn. Je staat in voor de kwaliteit van de inhoud en de operationele en administratieve coördinatie van de projecten waarmee je belast ben, met de bedoeling de doelstellingen en vastgestelde resultaten te bereiken. Je bent de contactpersoon voor die projecten. Je breidt je expertise uit op het gebied van specifieke onderwerpen, zodat je de administratie kan adviseren.

Je werkt in een team van 12 mensen onder leiding van de adjunct-directeur verantwoordelijk voor de dienst. Je werkt intern samen met alle diensten van de administratie en extern met alle structuren die betrokken zijn bij het projectthema waarvoor je verantwoordelijk bent (Brussel-Leefmilieu, Brulocalis, enz.). Je werkt in een gedeeld kantoor maar af en toe zult u een bezoek brengen aan het op het terrein

TaKEN

 • Je ontwerpt projecten door duidelijke actieplannen op te stellen en activiteiten uit te voeren om deze te verwezenlijken
 • Je deelt uw deskundigheid en verstrekt informatie op het gebied van stadslandbouw, duurzame voeding, klimaatbestendigheid, milieu en duurzame ontwikkeling binnen het gemeentebestuur en de dienst
 • Je analyseert de behoeften en de financiële situatie van de projecten, stelt de begroting op, beheert de subsidies en zorgt voor de administratieve opvolging met behulp van de instrumenten van de Stad en de verhuurder. Je werkt samen met de financiële dienst, de hiërarchie en de subsidiërende overheid.
 • Je organiseert en leidt vergaderingen in het kader van werkgroepen en projecttoezicht
 • Je brengt interne en externe projectactoren met elkaar in contact, analyseert en deelt mogelijke ontwikkelingen
 • Je stelt duidelijke doelstellingen voor projecten vast, zorgt voor de ontwikkeling van indicatoren en de uitvoering van monitoring en deelt je deskundigheid op dit gebied
 • Je ontwikkelt en deelt je kennis over de onderwerpen die in je projecten aan bod komen
 • Je geeft regelmatig feedback aan je leidinggevende over de vooruitgang van het project

Profiel

 • Je bent in het bezit van een master met een link naar de functie

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

 • Ervaring met of belangstelling voor stadslandbouw is een pluspunt.
 • Je hebt ervaring in projectmanagement
 • Je hebt ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van duurzame ontwikkeling
 • Je beheerst enkele presentatietechnieken en deinst er niet voor terug in het openbaar het woord te nemen
 • Je bent in staat een netwerk uit te bouwen en samen te werken met verschillende partners
 • Je bent in staat verslagen en nota’s op een duidelijke en volledige manier op te stellen
 • Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3375,52 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris
 • Telewerk mogelijk en regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 02/09/2022 Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:di 2 augustus 2022
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]