Functieomschrijving

Adviseur politieke communicatie (M/V/X) Gemeenschappelijk kabinet van Benoit Hellings, Bart Dhondt, Zoubida Jellab en Arnaud Pinxteren

Werkgever

4 schepenen van de Stad Brussel (Benoit Hellings, Bart Dhondt, Zoubida Jellab en Arnaud Pinxteren) vormden een gemeenschappelijk kabinet voor de legislatuur 2018-2024.
Elke Schepen heeft een kabinetschef die verantwoordelijk is voor het toezicht op zijn of haar bevoegdheden, de coördinatie gebeurt door de kabinetschef van de Eerste Schepen.
De communicatie over hun bevoegdheden in de media (pers en sociale netwerken) wordt verzorgd door een Cel Communicatie die bestaat uit een verantwoordelijke en twee adviseurs politieke communicatie.

Functie

De adviseur politieke communicatie staat onder toezicht van het hoofd van de Cel Communicatie, en is mee verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatiestrategie met betrekking tot de bevoegdheden van de vier Schepenen. De communicatieadviseur heeft een diploma hoger onderwijs (bachelordiploma).

MISSIE

 • Mee nadenken over de communicatiestrategie en de acties die nodig zijn om deze uit te voeren, zowel online als offline
 • Content(plannen) maken voor online communicatie, in lijn met de gedefinieerde strategie
  • Schrijven van socialmediaposts en content maken voor TikTok, Instagram, Facebook, Twitter en YouTube en het promoten van die content
  • Monitoren en beheren van de bestaande professionele accounts en pagina's van de Schepenen
  • Aanmaken en beheren van nieuwe accounts en pagina’s op social media, indien nodig
  • De evolutie van de digitale communicatie op de voet volgen
  • Online monitoring verzorgen
 • Op ad hoc basis persrelaties verzorgen, namelijk
  • Geschreven en telefonische contacten met de pers leggen
  • Memo’s schrijven
  • Schrijven van persuitnodigingen en persberichten;
  • Organiseren van communicatie-evenementen zoals inhuldigingen en persconferenties;
 • De (sociale) media monitoren en proactief voorstellen doen voor communicatiemiddelen en -strategieën om daarop in te spelen;
 • Het redactionele proces van de Brusseleir volgen, het magazine van de Stad Brussel

Profiel

Diploma: hoger onderwijs (bachelordiploma) in communicatie, public relations, journalistiek, politieke wetenschappen of vergelijkbaar.

Vaardigheden

 • Vermogen om in het Frans te schrijven op een duidelijke, gestructureerde en, waar nodig, synthetische manier;
 • Vaardigheid in audiovisuele montage en grafische vormgeving
 • Beheer van en promotie op sociale netwerken
 • Vaardigheden in projectbeheer
 • Vermogen om met de pers te communiceren
 • Vermogen om met stress en urgente situaties om te gaan;
 • Vermogen om zelfstandig te werken binnen een bepaald kader
 • Vermogen om initiatief te nemen, autonoom te zijn en rigoureus te werk te gaan;
 • Vermogen om transversaal en in een netwerk te werken;
 • Vertrouwelijkheid, loyaliteit en discretie.

Kennis

 • Kennis van online communicatie en sociale media
 • Kennis van audiovisuele tools: Adobe Creative Cloud, online grafische software, enz.
 • Kennis van Brusselse politiek en Brusselse media
 • Kennis van het grondgebied en het weefsel van de Stad Brussel;
 • Kennis van en belangstelling voor de gemeentelijke, regionale en federale politieke context in het algemeen, en in het bijzonder voor de politieke ecologie;
 • Kennis van de werking en de bevoegdheden van de gemeente is een pluspunt;
 • Uitstekende kennis van het Frans, goede kennis van het Nederlands en basiskennis van het Engels.

Aanbod

CONTRACT

 • Soort contract: contractueel - B1 kabinetslid, onbepaalde duur (gekoppeld aan de legislatuur, eind 2024). Voltijds.
 • Bezoldiging: salarisschaal afhankelijk van diploma en anciënniteit, kabinetstoelage, maaltijdcheques, mogelijkheid tot telewerken en flexibele werktijden, 35,5 verlofdagen, en mogelijkheid van een tweetaligheidspremie.
 • Salarissimulator: https://loonsimulator.brussel.be/
 • Werkplaats: Stadhuis van Brussel, vanaf 2023 in het nieuwe administratieve centrum van Brucity, Hallenstraat
 • Startdatum: september 2022.

SOLLICITATIES

Sollicitaties (CV + begeleidende brief) moeten vóór 22 augustus 2022 worden verstuurd naar Els Wauters, verantwoordelijke van de Cel Communicatie (els.wauters@brucity.be).

Verzoeken om nadere inlichtingen kunnen worden gericht aan Els Wauters (0490 52 45 21 of els.wauters@brucity.be).

Stad Brussel gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan ons project niet.

 • Online op:vr 29 juli 2022
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]