Functieomschrijving

Dossierverantwoordelijke (M/V/X) voor de Controle op de gewone uitgaven

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet, kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Financiën van de Stad Brussel is verantwoordelijk voor het beheer van de boekhouding en de begroting. Dit departement is verantwoordelijk voor de opvolging van de boekhouding, de voorbereiding van de jaarlijkse rekening, het opstellen van de begroting en voert de controle uit over de wettelijkheid en de regelmaat van de uitgaven. Het departement centraliseert tevens de opvolging en de controle van alle inkomsten uit schuldvorderingen en taksen. Vallen ook onder de bevoegdheden van dit departement: de inning van vorderingen en heffingen, het beheer van de thesaurie, het vermijden van verjaring van rechten en vorderingen en het overgaan tot inbeslagname en overdrachten.

De dienst Controle op de gewone uitgaven controleert de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven op de gewone begroting van de Stad. Zij is ook verantwoordelijk voor het valideren van de vastleggingen in de boekhoudsoftware, het goedkeuren van de bestelbonnen en het aanrekenen van de facturen. In het kader van haar opdracht om overheidsopdrachten te controleren, ziet zij toe op het goede verloop van de projecten die door de Stad Brussel worden uitgevoerd en ziet zij toe op de naleving van de beslissingen van de daartoe bevoegde instanties.

Functie

Je bent verantwoordelijk voor alle taken van de hierboven genoemde dienst. Je maakt deel uit van een team van 5 personen, en werkt actief samen met alle diensten van het departement Financiën, de andere departementen van de Stad Brussel, de kabinetten van de schepenen en de toezichthoudende overheid.

voornaamste taken

 • Je controleert of de ingediende dossiers en boekhoudkundige stukken volledig en correct zijn en voldoen aan de wetgeving/regelgeving
 • Aan de hand van een softwareprogramma workflow, zorg je voor de follow-up en de actualisatie van de uitgavendossiers die door de verschillende diensten van de Stad Brussel worden aangemaakt
 • Je voert de gegevens in van de verschillende boekhoudkundige documenten en vastleggingen in het boekhoudsysteem
 • Je staat in voor de boeking van de uitgaven en de boekhoudkundige documenten in het boekhoudsysteem.
 • Je geeft advies over de wettelijkheid en de regelmatigheid van boekhoudkundige stukken en/of over dossiers met een financiële impact
 • Je werkt samen met de verschillende departement van de Stad Brussel om alle informatie te verzamelen die nodig is om de uitgaven te controleren.
 • Je assisteert en adviseert de diensten en leveranciers in het kader van de uitgavendossiers
 • Je stelt specifieke analyses en/of rapporten op volgens de door de hiërarchie geformuleerde verzoeken
 • Je houdt je deskundigheid op peil en volgt de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en wetgeving

Profiel

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma met een economische en/of financiële oriëntatie (management, financiën, economie, handelswetenschappen, administratieve wetenschappen).

Voor wat interne kandidaturen betreft, dient u te voldoen aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van bestuurssecretaris.

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

 • Kennis van budgettaire boekhouding en de nieuwe gemeentewet is een troef
 • Je hebt ervaring met overheidsopdrachten en/of je vertoont belangstelling voor deze materie en de gemeentelijke financiën in het algemeen
 • Kennis van het softwareprogramma IRISNEXT is een pluspunt
 • Je bent in staat om te werken met volledig gedematerialiseerde boekhoudprocedures
 • Je stelt prioriteiten en bepaalt op coherente wijze en binnen de opgelegde termijn de noodzakelijke stappen voor het bereiken van de objectieven
 • Je hebt een klant- en resultaatgerichte visie met respect voor de geldende regels
 • Je hebt een analytische geest gecombineerd met goede schrijfvaardigheden
 • Je bent een doorzetter en werkt resultaatgericht
 • Je bent in staat professionele contacten uit te bouwen met verschillende partners om zo de samenwerking te optimaliseren
 • Je streeft ernaar om voortdurend je kennis en vaardigheden uit te breiden
 • Je bent in staat je kennis en expertise te delen
 • Je drukt je vlot uit in het Nederlands en het Frans (schriftelijk en mondeling)
 • Je beheerst MS Office en hebt een gevorderd niveau van Excel

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3.375,52 euro’s (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid om aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het maandelijks brutosalaris
 • Regelmatige bijscholing en de mogelijkheid om te telewerken
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

SELECTIEPROCEDURE

Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief + een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 03/07/2022. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

Bijkomende INLICHTINGEN


Administratief Centrum

Departement HR - Dienst Werving
Anspachlaan 6 (13de verdieping)
1000 Brussel
02 279 24 20

Openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:wo 8 juni 2022
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]