Functieomschrijving

De Stad Brussel is op zoek naar een diergeneeskundig inspecteur (M/V/X)

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste medewerkers van het Brussels Gewest.

De algemene missie van het Departement Stedenbouw bestaat erin een ontwikkelingsvisie van het grondgebied van de Stad Brussel te bepalen en uit te dragen, die o. a. doelstellingen opneemt met betrekking tot een verstandig beheer van middelen, koolstofneutraliteit, klimaatbestendigheid en polycentrisme. Het departement ontwikkelt eveneens uitvoeringsstrategieën van deze visie door middel van plannen en reglementen (waaronder mobiliteit en parkeren), van stedelijke vernieuwingsprogramma’s, herinrichting van openbare en groene ruimten, en milieuprojecten.

Het beheert o.a. de stedenbouwkundige vergunningen en de milieuvergunningen, de controle inzake desbetreffende overtredingen, openbare veiligheid en gezondheid.

Functie

MISSIE

Je controleert de hygiëne van de voedingswaren in horecazaken, handelszaken en op de markten die zich bevinden op het grondgebied van de Stad Brussel.

Je hebt zowel een preventieve als een repressieve rol te vervullen tegenover de uitbaters van deze zaken met als doel de verbruiker te beschermen tegen gezondheidsrisico’s. Je geeft advies en aanbevelingen over dierenwelzijn.

Je werkt in een gedeeld kantoor onder leiding van de adjunct technisch directeur. Je werkt samen met interne diensten van de Stad en met de politie en de brandweer. Je mag leden van het intergemeentelijk laboratorium vergezellen tijdens inspecties.

Deze functie is een combinatie van kantoor- en veldwerk. Er kan een beroep op jou worden gedaan voor dringende opdrachten en opdrachten buiten de kantooruren.

TAKEN

 • Je controleert de naleving van de hygiëneregels voor voedingswaren in de horeca- en handelszaken, maar ook op markten, tijdelijke evenementen. Je ziet toe op het welzijn van dieren en inspecteert keukens en hun gebouwen.
 • Je maakt verslagen op van de uitgevoerde inspecties
 • Je geeft een doorslaggevend advies over de vergunningen voor het openen of overnemen van HORECA-inrichtingen, alsmede over de vergunning. Je geeft advies aan andere diensten op het gebied van dierenwelzijn.
 • Je controleert de naleving van de hygiënenormen in het kader van aanvragen tot opening of overname van HORECA-inrichtingen
 • Je raadpleegt informatiekanalen om op de hoogte te blijven van de Europese en Belgische wetgeving inzake levensmiddelen.
 • Je informeert de politie in geval van een epizoötie over de te nemen maatregelen. Je speelt een rol bij de bewustmaking en de ondersteuning van de handelaars.

Profiel

VEREIST DIPLOMA

Je bent in het bezit van een master diergeneeskunde

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

 • Je bent vertrouwd met de wetgeving over voedselhygiëne en traceerbaarheid van levensmiddelen
 • Je hebt kennis van microbiologie
 • Je bent op de hoogte van de organoleptische eigenschappen van voedsel
 • Je hebt een vlotte pen en hebt een gezonde dosis overredingskracht
 • Je communiceert vlot in het Nederlands en het Frans

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3118,49 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen)

Om een idee te hebben van wat je gaat verdienen, kan je gebruik maken van onze loonsimulator

 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid om te telewerken
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)
 • Werkplaats:

SELECTIEPROCEDURE

 • Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 07/07/2022. Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - dienst Werving:
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:di 7 juni 2022
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]