Functieomschrijving

Dossierbeheerder topografie en expertise (M/V/X)

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet, kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Je zal deel uitmaken van Dienst Topografie van het Departement Stedenbouw.

De dienst Topografie en Expertise staat in voor projecten, dossiers en technische opdrachten inzake alignementen, topografie, controle van de toestand van de openbare ruimte, berekening van de vergoedingen voor het gebruik van het openbaar domein, verkavelingen, toewijzing van adressen en erfdienstbaarheden op het grondgebied van de Stad.

Functie

MISSIE

Je behandelt de technische en/of juridische aspecten van de dossiers betreffende verwervingen van onroerende goederen en van zakelijke rechten op goederen bestemd voor het openbaar domein, toekenningen van adressen, en de afbakening en het statuut van het openbaar domein in overeenstemming met de geldende reglementering en procedures.

TAKEN

 • Je verzamelt alle gegevens die nodig zijn om de afbakening en het statuut van het openbaar domein te bepalen.
 • Je voert uit vastgoedaankopen uit de hand ten algemenen nutte en uit onteigeningen in het kader van vastgoedaankopen ten algemenen nutte
 • Je verzamelt informatie betreffende dossiers van de OE verzamelen, bundelt, voert in en werkt bij
 • Je voert bezoeken ter plaatse uit
 • Je schrijft juridische notities, rapporten, e-mails, brieven, pv
 • Je voedt en actualiseert regelmatig de verschillende databanken
 • Je deelt de nodige informatie mee aan de hiërarchie (voortgang van dossiers, projecten, enz.) en verzorgt de rapportering

Profiel

VEREIST DIPLOMA

Je hebt een bachelordiploma in rechten, vastgoed of in onderwerpen die relevant zijn voor de uit te voeren taken.

PROFIEL

 • Je bent vertrouwd met het lezen van technische fiches en plannen, en met vastgoedexpertise technieken en aankooptechnieken
 • Je kunt metingen doen en oppervlaktes en volumes bereken
 • Je hebt een grondige kennis van de verschillende reglementeringen: stedenbouw, milieu, kadaster, onroerend goed, aankoop, enz.
 • Je bent een teamplayer en weet hoe je je werk moet structureren

Je werkt in een team van 11 medewerkers, onder leiding van het technische diensthoofd. Regelmatige contacten met: de dienst waarvoor de aankoop in gang wordt gezet

(wijkcontract, openbare ruimten, enz.), de dienst Financiën (begroting, vastlegging, vereffeningen, enz.), de juridische dienst en de notaris belast met de verrichting, de eigenaars, bepaalde gewestelijke besturen (RCAOG, ...), enz.

Het is voornamelijk bureauwerk en occasioneel op het terrein.

Aanbod

AANBOD

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 2488,82 EUR (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Om een idee te hebben van wat je gaat verdienen, kan je kan gebruik maken van onze loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) via http://jobs.brussel.be tot 18/06/2022 . Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:vr 13 mei 2022
 • Locatie: stad brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]