Functieomschrijving

Technisch ploegcoördinator (M/V/X) voor de Dienst Groene Ruimten (niveau secundair onderwijs)

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Je zal deel uitmaken van de Dienst Groene Ruimten van het Departement Wegeniswerken.

Functie

MISSIE

Je vormt de schakel tussen de directie groene ruimten en de ploegbazen tuinbouw. Je bent verantwoordelijk voor de technische dossiers rond tuinbouw, uiteraard met respect voor de geldende wetgeving en reglementering.

TAKEN

 • Je controleert de vlotte organisatie en uitvoering van het werk op het terrein, stelt eventuele schade en risico’s vast (gevaarlijke bomen …). Je voert controles uit wanneer nutsbedrijven grote sleuven openleggen en evalueert grote snoeiwerkzaamheden
 • Je organiseert en superviseert de tuinbouwwerkzaamheden en het gebruik van vrachtwagens en grote tuinbouwmachines. Je beantwoordt de aanvragen van de ploegbazen (voertuigen, materiaal …). Je organiseert kleine snoeiwerkzaamheden
 • Je bezoekt scholen en crèches die aanvragen rond tuinbouw hebben. Je analyseert de werkzaamheden die moeten uitgevoerd worden en stuurt het nodige aantal medewerkers ter plaatse voor de uitvoering zelf
 • In overleg met de ploegbazen en het diensthoofd van de sector bestel je planten. Je zorgt ervoor dat elk team de nodige middelen heeft om het werk uit te voeren
 • Je keurt de verlofaanvragen van de ploegbazen en de vrachtwagenbestuurders goed in functie van het beschikbare aantal personen
 • Je maakt verslagen op voor de hiërarchie (onder meer van interventies). Je waakt erover dat de ploegbazen de interne administratieve documenten correct invullen
 • Je voert integratie-, plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken. Je voert ziekteverzuimgesprekken en coacht indien nodig de teamleden
 • Je bezorgt nuttige informatie rond de evolutie van de werven, de ploegen of mogelijke problemen aan de technische diensthoofden

Profiel

VEREIST DIPLOMA

PROFIEL

 • Je bent gemotiveerd
 • Tuinbouwkennis vorm een extra troef
 • Je kan overweg met de meest courante informaticatoepassingen
 • Je hebt een goede kennis van de geldende reglementen en wetgeving
 • Je drukt je vlot uit in het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je hebt reeds een team geleid
 • Je gaat gestructureerd te werk
 • Je werkt resultaatgericht
 • Je past je snel aan de situatie aan en bent leergierig
 • Indien je in het bezit bent van een rijbewijs B, vormt dat een extra troef

Je zal een team leiden van zo’n 5 à 10 ploegbazen tuinbouw, onder de verantwoordelijkheid van het technisch diensthoofd tuinbouw.
Je arbeidstijd zal enerzijds bestaan uit een belangrijk administratief gedeelte op kantoor en een belangrijke aanwezigheid op het terrein anderzijds.

Je werkt van maandag tot vrijdag (behalve tijdens uitzonderlijke evenementen) tijdens de kantooruren (7u30 tot 15u30).

Aanbod

AANBOD

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 2290.18 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 10/06/2022 via http://jobs.brussel.be. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Cel Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:do 12 mei 2022
 • Locatie: Stad Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]