Functieomschrijving

Dossierverantwoordelijke Noodplanning (M/V/X) voor de Stad Brussel

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussel Gewest.

De Dienst Noodplanning valt rechtstreeks onder het gezag van de Burgemeester en de Stadssecretaris en staat in voor de noodplanning en de strategische coördinatie van noodsituaties. De dienst moet bestaande risico’s identificeren en analyseren en de burgemeester ondersteunen bij de strategische coördinatie in noodsituaties. De dienst maakt nood-, interventie- en interne noodplannen op, volgt de organisatie op en coördineert de multidisciplinaire omkadering van grote evenementen. Ook het vooraf verstrekken van informatie en oefeningen rond noodplanning behoren tot het takenpakket.

Functie

Je werkt onder de leiding van de coördinator noodplanning en de supervisie van de Stadssecretaris. Je behandelt dossiers rond (interne en externe) noodplanning bij de Stad Brussel en verzekert de proactieve opvolging van de aanvragen hierrond. Je hebt regelmatig contact met de burgemeester en zijn kabinet en werk samen met verschillende interne en externe partners (Hoge Ambtenaar, preventieadviseurs, diensten van de Stad Brussel, brandweer en civiele bescherming, politie en defensie, het Rode Kruis, andere coördinatoren noodplanning in België, OCMW, MIVB, Infrabel, Sevesobedrijven … ). Je verdeelt je tijd over zowel kantoorwerk als vergaderingen met partners, je voert ook plaats- of evenementbezoeken uit. Je bent aanwezig op het terrein indien nodig bij grote evenementen of wanneer het noodplan afgekondigd wordt, ook buiten de kantooruren. Je kan worden gevraagd deel te nemen aan de plaatselijke coördinatie van het Psychosociaal interventieplan

TAKEN

 • Je neemt deel aan de begeleiding en coördinatie van de procedures ‘terugkeer naar het normale leven’ naar aanleiding van de Coronacrisis
 • Je staat de coördinator noodplanning bij in zijn missies, onder meer missies rond crisisbeheer en de plaatselijke coördinatie van Het Psychosociaal interventieplan , je verstrekt aanbevelingen in het kader van dossiers die je toevertrouwd werden
 • Je stelt veiligheidsprocedures op en werkt interne interventieplannen uit (algemene afzonderlijke nood- en interventieplannen, interne noodplannen en psychosociaal interventieplan)
 • Je maakt een algemene risicokaart op voor het grondgebied van de Stad Brussel en je stelt er de middelen tegenover die nodig zijn om een crisis ten gevolge van deze risico’s te beheren
 • Je staat in voor de opvolging van de organisatie en de coördinatie van de multidisciplinaire omkadering van grote evenementen of bij het invoeren van noodplanningsoefeningen
 • Je maakt pv’s op, nota’s, briefwisseling en andere documenten als secretaris van de vergaderingen van de dienst gemeentelijke veiligheid, van de werkgroepen van de crisiscel, net als voor het algemeen functioneren van de dienst noodplanning
 • Je zorgt voor een vlotte samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de diensten van de Stad en de externe partners
 • Je ontwikkelt en deelt je expertise
 • Je brengt regelmatig verslag uit over de stand van zaken in je dossiers bij de coördinator noodplanning en de Stadssecretaris

Profiel

Je bent in het bezit van een licentiaatsdiploma / master of een bachelor/graduaat.

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

of je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van secretaris/ Bestuursecretaris

 • Indien je in het bezit bent van een getuigschrift crisisbeheer en noodplanning, vormt dat een troef
 • Ook een getuigschrift preventieadviseur (niveau 1, 2 of 3) is een extra troef
 • Ervaring in het vakgebied strekt tot de aanbeveling
 • Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt oplossingsgericht
 • Je bent in staat een professioneel netwerk uit te bouwen met verschillende partners met het oog op een optimale samenwerking
 • Je neemt initiatief, bent een doorzetter en werkt resultaatgericht
 • Een flexibel uurrooster schrikt je niet af (de functie vereist aanwezigheden ’s avonds en in het weekend voor prestaties die niet altijd op voorhand gepland zijn)
 • Je kan snel handelen en beslissingen nemen in noodsituaties
 • Je gaat gestructureerd en nauwkeurig te werk zonder de deadline uit het oog te verliezen
 • Je hebt zin voor synthese en bent een vlot communicator, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je kan overweg met MS Office
 • Je hebt een goede geschreven en gesproken kennis van het Nederlands

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3309,43 euro (Master) of 2488,82 euro (bachelor) (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen)
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 22/05/2021. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:ma 2 mei 2022
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]