Functieomschrijving

Technisch ploeg coördinator - begraafplaatsen en vormingen (M/V/X)( niveau Bachelor)

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Je zal tewerkgesteld worden bij de Dienst Groene Ruimten van het Departement Wegeniswerken.

Functie

Je behandelt de technische aspecten van de dossiers/ projecten, rekening houdend met de geldende wettelijke voorschriften en wetgeving. Je staat in voor een goed beheer van de begraafplaatsen, en de onderlinge samenwerking tussen de ploegen begraafplaatsen alsook voor de opvolging van de organisatie van de vormingen. Je assisteert het technisch diensthoofd begraafplaatsen en vormingen.

TAKEN

 • Je organiseert en verdeelt toewijzen van personen en logistieke middelen volgens de behoeften van de begraafplaatsen. Je legt vast prioriteiten in samenwerking de ploegverantwoordelijken en voorbereiden van planningen. Je coördineert van de verschillende ploegen en taken
 • Je organiseert opleidingen voor de dienst groene zones: Opmaken van planningen voor de vormingen in functie van de beschikbaarheid van de arbeiders binnen hun ploeg
 • Je controleert taken mbt delven van graven, tuinbouw en bewaking werden uitgevoerd volgens de wettelijke-/veiligheidsnormen. Je kijkt de algemene staat na vd infrastructuren, (niet-)rollend materieel, groen erfgoed en het correcte onderhoud controleren
 • Je organiseert logistieke ondersteuning vd ploegen begraafplaatsen zodat alle ploegen hun taken kunnen voltooien en hiervoor de noodzakelijke middelen ter beschikking worden gesteld. Je verzekert de logistieke ondersteuning voor de opleidingen
 • Je stelt op van rapporten (gesprekken, tav de hierarchie, disciplinair, verslagen van interventies, stand van zaken opleidingen...). Je maakt werkbonnen op en kijkt de bestelbonnen magazijn na.
 • Je beheert aan- en afwezigheden- valideren van verlofaanvragen van de ploegverantwoordelijken in functie van de beschikbare effectieven alsook de verlofaanvragen van de personeelsleden.
 • Je voert integratie-, plannings-, functionerings- verzuim- en evaluatiegesprekken. Je coach de ploegverantwoordelijken (oplossen van technische problemen en problemen inzake personeelsbeheer)
 • Je communiceert belangrijke informatie ah diensthoofd begraafplaatsen en opleidingen om een overzicht te geven vd problemen die zich voordeden (ploeg, logistiek, communicatie andere diensten) en de vooruitgang van werven en

opleidingsprojecten

Profiel

VEREIST DIPLOMA

 • Je bent in het bezit van een technische diploma (bachelor tuinbouw, bachelor stedelijke leefmilieu, bachelor in landbouwkunde, bachelor tuinarchitect, bachelor leefmilieu, bachelor bosbeheer of gelijkaardige bachelor) in een richting die verband houdt met de functie

Indien u uw diploma in het buitenland heeft behaald moet u behoudens uitzonderingen, een gelijkwaardigheidserkenning voorleggen die uitgereikt wordt door de Vlaamse Overheid (https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen )

PROFIL

 • Je bent gemotiveerd
 • Tuinbouwkennis is vereist
 • Je kan overweg met de meest courante informaticatoepassingen
 • Je hebt een goede kennis van de geldende reglementen en wetgeving
 • Je drukt je vlot uit in het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je hebt een analytisch denkvermogen
 • Je werkt resultaatgericht
 • Je past je snel aan de situatie aan en bent leergierig

Je bent verantwoordelijk voor een ploeg van zo'n 30-tal personen onder rechtstreekse supervisie van het technische diensthoofd. Je werkt samen met de verschillende ingenieurs die deel uitmaken van de OE Groene zones, technische medewerkers, ploegleiders, externe firma's, de andere diensten van het Departement Wegeniswerken, de departementen

Demografie (OE begraafplaatsen) en HR (OE Vormingen). Je werkt eveneens samen met de andere departementen en derden (BE-Brussels Hoofdstedelijk gewest, Politie...)

Je werkt bestaat enerzijds uit een administratief deel op kantoor en anderzijds een grote aanwezigheid op het terrein. Je hebt een variabel uurrooster (7.30u - 17.00u) maar uw

aanwezigheid kan uitzonderlijk ook op andere momenten worden gevraagd in functie van de grafdelvingswerken, opzichterwerken, het onderhoud van de begraafplaatsen en de organisatie van de opleidingen. In functie van de behoeften kunt er jij ook gevraagd worden om tijdens één-twee weekend voor Allerheiligen en de dag van Allerheiligen te werken.

Aanbod

AANBOD

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 2488.82 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen)
 • Om een idee te hebben van wat je gaat verdienen, kan je gebruik maken van onze loonsimulator: https://simulateurdesalaire.bruxelles.be/
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 21/05/2022. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Cel Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek.
 • Twee testen zullen voor het mondeling onderhoud plaatsvinden. De testen gaan over de plantenkennis en de technische analyse van een project (plan). Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:vr 22 april 2022
 • Locatie: stad brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]