Functieomschrijving

Administratief beheerder (M/V/X) voor de Directie Algemene Administratie van het Departement Openbaar Onderwijs

Werkgever

Met zo’n 3900 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Je zal tewerkgesteld worden bij het Departement Openbaar Onderwijs, dat belast is met het beheer van de school- en parascolaire instellingen, zowel op pedagogisch als op administratief vlak (human resources, financiën, roerend en onroerend goed).

De Directie Algemene Administratie biedt ondersteuning aan de efficiënte en snelle uitvoering van de verschillende objectieven van het departement. Haar missies bestrijken een brede waaier aan domeinen, waaronder juridisch beheer, projectbeheer, organisatie van filosofische activiteiten, communicatie en coördinatie rond en van de talrijke transversale missies.

Functie

Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en het secretariaat van de overlegorganen binnen het onderwijs, met respect voor de wetgeving en de geldende procedures. Je verzekert eveneens redactionele ondersteuning in dossiers en administratieve ondersteuning in zowel het projectbeheer als de communicatie van het departement.

TAKEN

 • Je verzekert het secretariaat van onderhandelings-/concertatiecommissie specifiek voor het onderwijs (3 keer per maand) (planning, oproeipingsbrieven, dagordes, …)
 • Je stelt pv’s van vergaderingen op, verzorgt de briefwisseling, deliberatieprojecten die onderworpen zijn aan de gemeenteautoriteiten, ontwerpen voor reglementen, dienstorders, permanente instructies, nota’s aan de directies van de diensten
 • Je stelt nota's voor de directoraten op, leest ze na, vertaalt ze en publiceert ze, evenals dienstorders, permanente instructies, ontwerpen van departementale beraadslagingen of andere mededelingen die van essentieel belang zijn voor de goede werking van het departement.
 • Je controleert de verdeling van de stationeervergunningen aan de school- en parascolaire instellingen
 • Je verleent administratieve ondersteuning bij het beheer van projecten binnen de algemene administratie.
 • Je rangschikt de administratieve en juridische informatie van het departement (rondzendbrieven, dienstorders, artikels, rechtspraak)
 • Je geeft nuttige informatie door aan je leidinggevenden

Profiel

VEREIST DIPLOMA

Je bent in het bezit van een bachelor. Een bachelor of Science in de bestuurkunde en het publiek management, in Organisatie en management of in de rechten of van een graduaat openbare besturen is een pluspunt.

Voor interne mobiliteit, moet je in het bezit zijn van een bachelor en voldoen aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van secretaris.

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

 • Je hebt een analytisch denkvermogen en hebt zin voor synthese
 • Je bent zeer goed georganiseerd en werkt resultaatgericht
 • Je bent een vlotte communicator in het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk. Een perfecte kennis van het Nederlands wordt vereist.
 • Samenwerken zit je in de genen
 • Je bent flexibel en autonoom ingesteld
 • Ervaring in het beheer van personeelsdossiers vormt een troef
 • Je kan vlot overweg met de meest courante informaticatoepassingen (Excel, Word en Outlook)

Aanbod

 • Een voltijds vervangingscontract
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 2345,23 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Regelmatige bijscholing
 • Mogelijkheid om te telewerken
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 17/10/2021. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:wo 13 oktober 2021
 • Locatie: Stad Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]