Functieomschrijving

Adjunct diensthoofd - Gelijke Kansen (M/V/X)

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnetwerk kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Organisatie is belast met het toezicht dat de Stad uitoefent op diverse publieke organen, het secretariaat van het College en de Gemeenteraad, de administratieve sancties maar ook met de public relations.

De Stad Brussel strijdt tegen ongelijkheid, discriminatie en vooroordelen die blijven bestaan. In deze strijd coördineert en ondersteunt de Dienst Gelijke Kansen acties, informeert en sensibiliseert ze de burgers rond deze problematiek. Het objectief van de Dienst Gelijke Kansen bestaat erin alle burgers van de stad gelijke kansen te bieden, zonder discriminatie op basis van geslacht, herkomst, leeftijd, seksuele voorkeur of handicap.

Functie

Je neemt deel aan de promotie van gelijke kansen en rechten voor alle burgers en aan de bestrijding van discriminatie en toont veel interesse voor de kwestie van racisme. Je voert deze opdracht uit met het oog op een collectieve ontwikkeling en in een geest van dialoog. Je coördineert en controleert de activiteiten en resultaten van de dienst, die uit 6 medewerkers bestaat. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het antidiscriminatiebeleid van de stad overeenkomstig de door de gemeentelijke autoriteiten vastgestelde richtsnoeren en voor de ontwikkeling van nieuwe bewustmakings- en voorlichtingsprojecten. Je werkt nauw samen met het kabinet van schepenen en jouw hiërarchie en ontwikkelt de samenwerking met de verschillende partners die op dit gebied actief zijn.

VOORNAAMSTE TAKEN

 • Je coördineert de werkzaamheden en activiteiten van het team, zorgt voor de lancering, opvolging en evaluatie van projecten en evenementen
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van de doelstellingen rond gelijke kansen van de Stad Brussel, in nauwe samenwerking met je hiërarchie en de gemeentelijke overheden en je stelt nieuwe acties voor
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering, de coördinatie en de evaluatie van het antiracisme-actieplan en voert antiracismeprojecten in de stad uit
 • Je Ontwikkelt een netwerk van deskundigen en actoren in de strijd tegen racisme in de stad
 • Je leidt de plenaire vergaderingen en de vergaderingen van de werkgroepen van de Brusselse Raad voor culturele diversiteit en zorgt voor de follow-up van de verzoeken en expertise die tijdens de verschillende vergaderingen en uitwisselingen worden ingediend
 • Je ontwikkelt tools voor het beheer van projecten en subsidies
 • Je bereidt de jaarlijkse begrotingsramingen voor en zorgt voor het goede beheer van de jaarlijkse begroting
 • Je stimuleert samenwerkingsverbanden rond projecten gelinkt aan gelijke kansen binnen de verschillende diensten van de Stad Brussel
 • Je ontwikkelt partnerships met plaatselijke verenigingen en andere machtsniveaus
 • Je bent aanwezig op het terrein (eventueel ’s avonds of in het weekend) tijdens acties van je dienst

Profiel

 • Je bent in het bezit van een master of licentiaatsdiploma

  Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

  Of

  Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau A (Bestuurssecretaris)

 • Je beschikt over ervaring of een goede kennis van de materie die de dienst behandelt
 • Ervaring in teambeheer vormt een troef
 • Je gaat gestructureerd te werk en kan overweg met plannings- en opvolgingstools
 • Je beheerst gesprekstechnieken, groepsanimatie- en coachingtechnieken
 • Je hebt een uitstekend analytisch denkvermogen en weet beslissingen te nemen
 • Je werkt oplossings- en resultaatgericht
 • Je ontwikkelt innovatieve ideeën die kaderen in een globale politieke visie
 • Als vlot communicator ben je in staat mensen te verenigen rond nieuwe projecten
 • Je bent in staat een netwerk uit te bouwen en samen te werken met verschillende partners
 • Je hebt een goede kennis van het Frans, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je kan overweg met MS Office

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3180,82 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur op http://jobs.brussel.be (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 17/10/2021. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Cel Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:vr 17 september 2021
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]