Functieomschrijving

een coördinator/coördinatrice technische projecten Brucity (M/V/X) voor de Dienst Werken van het Departement Openbaar Patrimonium

Werkgever

Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

De missie van het Departement Openbaar Patrimonium bestaat erin het goede verloop te verzekeren van de projecten en werven die zij beheert. Ze zorgt bij de bouw en zware renovaties van openbare gebouwen van de Stad (scholen, commissariaten, sportcentra, theaters, crèches, zwembaden, kantoren … ) voor een perfecte coördinatie met alle actoren: bouwondernemingen, promotoren, gespecialiseerde studiebureaus, gebruikers

Functie

MISSIE

In samenwerking met de projectmanager Brucity verzeker je de opvolging en de coördinatie van het Brucityproject, het nieuwe administratieve centrum van de Stad Brussel. Dit prestigeproject van het Departement Openbaar Patrimonium werd via openbare aanbesteding door de Stad toegekend aan een bouwheer. Je brengt de verschillende fases van het project tot een goed einde, van bij de opvolging en de uitvoering van de werken tot aan de inrichting en de verhuis van de diensten met de nodige aandacht voor onderhoud en instandhouding.

Je staat garant voor een goede voorbereiding en opvolging van de uitvoering van de verschillende projecten, dossiers en technische missies die je in het kader van het Brucityproject toevertrouwd worden. Je legt de opvolging van de uitvoering van het project vast, plant deze en volgt ze verder op. Je maakt daarbij gebruik van de beschikbare mogelijkheden (studiebureaus, bedrijven …) samen met het team en de toekomstige gebruikers van het gebouw in kwestie.

TAKEN

 • Je beheert de uitvoeringsplanning, stelt indicatoren voor om de vooruitgang van het project te verbeteren (veiligheidscontrole op de werf, budget, coördinatie van alle betrokkenen, kwaliteit van de uitvoering)
 • Je verdedigt steeds de belangen van de Stad, controleert het goede verloop van de bouwfase in functie van het speciale lastenboek en de technische vereisten. Je neemt deel aan werfvergaderingen met de verschillende partijen
 • Aan de hand van technische raadgevingen verzeker je de opvolging op de werf en controleer je de werken die door de aangewezen firma uitgevoerd worden
 • Je brengt advies uit en bezorgt de nodige informatie aan je leidinggevenden (analyseverslag, verslag van vergaderingen …)
 • Je maakt analyseverslagen op over de evolutie van de dossiers, de technische inhoud van de verslagen, overschrijden van de voorgestelde hoeveelheden, bijvoegsels aan de openbare aanbestedingen …
 • Je tekent schematische maar volledige plannen, conceptelementen (functioneringsschema’s, principes voor speciale technieken … )

Profiel

Je bent in het bezit van een diploma industrieel ingenieur bouw of architect en je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit.

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

 • Ervaring op het vlak van projectbeheer en bouw is ten zeerste gewenst (meer bepaald in het domein van de speciale technieken)
 • Je hebt een goede kennis van bouwtechnieken
 • Je beheerst tekentechnieken en bent in staat plannen te lezen
 • Je bent in staat samen te werken met interne en externe partners
 • Je kan overweg met plannings- en opvolgingstools
 • Je hebt kennis van openbare aanbestedingen
 • Je beheerst enkele vergadertechnieken (leiden en animeren)
 • Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Nederlands en het Frans

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3118,49 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid om te telewerken en regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 06/08/2021. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:di 6 juli 2021
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]