Functieomschrijving

Adjunct-coördinator openbare netheid & afvalbeheer en- terugwinning (M/V/X)

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als en van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Een van de belangrijkste missies van Het Departement Wegeniswerken bestaat in het vernieuwen, onderhouden en in stand houden van de openbare ruimte.

Binnen het departement verzekert de Dienst Openbare Reinheid, aan de hand van wekelijkse, periodieke en seizoensgebonden acties, de netheid van de openbare ruimte. Onder dagelijkse acties verstaat men het schoonmaken van de straten, ledigen van de vuilnisbakken in de straten, het verwijderen van graffiti en opruimen van sluikstorten. Tot de periodieke acties horen het opnieuw in orde brengen van de openbare ruimte na festiviteiten of openbare manifestaties. De seizoensgebonden taken tenslotte bestaan uit het strooien van de wegen in de winter.

Functie

MISSIE

Je maakt deel uit van het team voor duurzame wijkcontracten “Marollen” en werkt in het wijkkantoor. Je werkt nauw samen met de coördinator netheid om lokale en circulaire initiatieven voor netheid te ondersteunen en uit te voeren.

Je ondersteunt de coördinator openbare netheid bij de projecten die worden ontwikkeld in het kader van het Contract voor duurzame wijken Marollen 2019-2023 (https://www.brussel.be/marollen). Het onderdeel "Openbare netheid" van het wijkcontract Marollen heeft tot doel de openbare netheid en het beheer/de terugwinning van afval in de Marollenwijk te verbeteren door het opzetten van proefprojecten, bewustmakingsacties en synergiën tussen lokale actoren.

TAKEN

Sensibilisering en animatie

 • In samenwerking met de coördinator netheid van het wijkcontract ondersteun je en begeleid je de sensibiliseringsacties voor de verschillende doelgroepen van de projecten (bewoners, wijkcomités, winkeliers, handelaars, verenigingen, arbeiders ...) via participatieve en creatieve methoden (vergaderingen, workshops, huis-aan-huisvergaderingen, buurtfeest, stand ...)
 • Je zorgt voor de aanwezigheid en de zichtbaarheid van de dienst in de wijk

Operationeel

 • In samenwerking met de coördinator netheid werk je mee aan de ontwikkeling van strategieën ter verbetering van de openbare netheid en ter bestrijding van sluikstorten, afval op de openbare weg, vuilniszakken die op het verkeerde moment buiten worden gezet, vuilnisbakken die aan de voet van bomen worden geplaatst, enz.
 • Je neemt deel aan diverse openbare vergaderingen: algemene vergaderingen, buurtcomités, werkgroepen, enz.

Administratief

 • Je verstrekt de coördinator netheid de relevante en noodzakelijke informatie om het goede verloop van de opgezette projecten en de evaluatie ervan te garanderen
 • Je neemt deel aan het opstellen van activiteitenverslagen en andere projectproducten en de evaluatie ervan

Profiel

 • Je bent in het bezit van een bachelor of graduaatsdiploma

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

 • Je bent in het bijzonder geïnteresseerd in de problematiek van de openbare netheid, het afvalbeheer en de kringloopeconomie, alsook in de participatieve dynamiek
 • Je communiceert gemakkelijk en adequaat met een veelheid van acteurs
 • Je hebt ervaring in animatie en weet je enthousiasme over te brengen
 • Je bent proactief, creatief, nieuwsgierig en onafhankelijk
 • Je kan overweg met Office
 • U hebt een uitstekende kennis van het Frans en het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk
 • Elke andere taal is een pluspunt
 • Je bent bereid om 's avonds, in het weekend en op bepaalde feestdagen te werken

Aanbod

 • Voltijds contract dat jaarlijks verlengd wordt zolang de subsidiëring loopt

 • Maandelijks brutosalaris: minimum 2345,23 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen)

Om een idee te hebben van wat je gaat verdienen, kan je gebruik maken van onze loonsimulator

 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid aan telewerk
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

SELECTIEPROCEDURE

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 21/06/2021. Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - dienst Werving:
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:vr 21 mei 2021
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]