Functieomschrijving

Adjunct-coördinator (bachelor of humanioradiploma) (M/V/X) voor de dienst Logistiek en Bewaking

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport draagt aan de hand van talrijke en veelzijdige activiteiten bij tot de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke ontspanning van de burgers.

De zes musea van de Stad hebben een missie tot verrijking van de collecties, wetenschappelijk onderzoek naar de collecties, conservering en restauratie van de objecten en kunstwerken met een link naar onze Brusselse geschiedenis. Naast deze taken van primordiaal belang streven de musea en expositieruimten van de Stad Brussel ernaar om de geschiedenis van Brussel net als hedendaagse kunst te kunnen openstellen naar een zo breed mogelijk publiek aan de hand van hun collecties (missie van openheid naar het publiek en uitgave, pedagogische missie).

De Dienst Bewaking – Onthaal – Logistiek is een ondersteunende dienst, samengesteld uit een dertigtal medewerkers die opgeleid zijn om de bewaking te verzekeren, de veiligheid te garanderen van de musea en tentoonstellingsruimten en de werken die erin opgesteld zijn, het onderhoud van de sites te doen en in te staan voor de montage, demontage en het transport van het materiaal, het onthaal en de informatieverstrekking aan het publiek.

Functie

MISSIE

Als verantwoordelijke van de Dienst Onthaal, Bewaking en Logistiek van de Musea van de Stad Brussel organiseer en superviseer je het werk van een dertigtal bewakers, schoonmakers en arbeiders. Je krijgt daarvoor de hulp van een teamleider. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het publieksonthaal en van de veiligheid van zowel bezoekers als kunstwerken. Je verzekert de interne communicatie en waakt over de arbeidsvoorwaarden van de teams. Als strategisch verantwoordelijke van de interne bewakingsdienst van het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport, waak je over de toepassing van de bewakingswet.

TAKEN

 • Je coördineert, organiseert en superviseert het werk van de dienst met respect voor de wetgeving en de geldende procedures. Daarbij verlies je de kwaliteit van het publieksonthaal nooit uit het oog. Je werkt procedures uit en verbetert ze waar nodig
 • Je verdeelt het werk van de teamleider en de bewakers, schoonmakers en arbeiders van de musea
 • Je controleert de kwaliteit van het publieksonthaal, de bewaking en het onderhoud van de verschillende sites, ook als dit door externen gebeurt. Je controleert de toepassing van de procedures, reglementen en instructies
 • Je waakt over de conformiteit van de interne bewakingsdienst van het departement met de wetgeving rond bewaking, je waakt over de opleiding en opfrissingscursussen van de bewakers, je anticipeert op mogelijke problemen en stelt verbeteringen voor
 • Je zorgt voor de integratie van nieuwe medewerkers, vormt hen en legt hen de job uit
 • Je organiseert regelmatig een briefing, voert integratie-, plannings-, functionerings-, evaluatie-, selectie- en verzuimgesprekken met het personeel van je dienst. Je komt tussen in het geval van conflicten of problemen
 • Je superviseert het logistieke aspect van de dienst (kassa’s, kasprogramma’s, betaalterminals, scanmateriaal, boeken- en productenstock, uniformen, veiligheidssystemen, schoonmaakproducten, technische uitrusting … ). Je superviseert het dagelijkse beheer van de kassa, de registratie van de inkomsten en de statistieken
 • Je stelt infofiches op voor de bewakers, procedurefiches, verslagen, pv’s van vergaderingen …
 • Pertinente informatie bezorg je aan de Directeur Archieven-Musea-Cultuur of aan de Directeur-Generaal (teambeheer, uitvoering van de prestaties …)

Profiel

 • En je hebt de opleiding “strategisch leidinggevende bewaking” gevolgd. Deze opleiding is een vereiste voor deze functie.
 • Je hebt ervaring met het leiden van een team
 • Je denkt oplossingsgericht
 • Je hebt een groot aanpassingsvermogen en bent stressbestendig
 • Je beheerst de veiligheidsregels en -instructies net als de bewakingswet
 • Je werkt tijdens de kantooruren en bent bereid om uitzonderlijk ook weekend- of avondprestaties te verrichten (vernissage bv)

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 2111,71 euro (humanioradiploma) 2345,23 euro (bachelor) (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

  INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

  SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 19/05/2021. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

  De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

  Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:do 22 april 2021
 • Locatie: Musea van de Stad Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]