Functieomschrijving

De Stad Brussel is op zoek naar een technisch coördinator (M/V/X) voor stedelijke en territoriale projecten voor het Departement Openbaar Patrimonium

Werkgever

Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Je zal tewerkgesteld worden bij het Departement Openbaar Patrimonium. De voornaamste missie van dit departement bestaat erin in te staan voor de constructie en het onderhoud van de gebouwen van het openbaar patrimonium en de monumenten van de Stad. Met een eigen Dienst Energie besteedt de Stad extra aandacht aan de huidige ecologische en economische situatie. De Dienst Energie staat in voor het uitwerken van een beleid voor een rationeel energiegebruik in de stadsgebouwen.

Met het oog op de ambitieuze klimaatobjectieven, een vermindering met 55% van de uitstoot tegen 2030 en koolstofneutraal zijn tegen 2050, neemt de Stad Brussel deel aan innoverende energieprojecten. In het kader van de Europese projectoproep “Positive Energy District” (PED) werd de Noordwijk als perimeter vastgelegd als experimentele zone voor de eerste positieve-energiewijk op het grondgebied van de Stad Brussel.

De projectoproep “Positieve Energy District” groepeert onderliggende Europese projecten, waaronder “Cities4PEDS” van de Europese Commissie voor een duur van twee jaar in het kader van het programma Joint Programming Initiatives (JPI). Dit programma concentreert zich voornamelijk op bestuursaspecten (verhaallijn maar ook wettelijke instrumenten om PED’s vast te leggen en uit te voeren). De Stad Brussel maakt deel uit van een internationaal consortium, samen met andere verschillende steden als Wenen en Stockholm en van een lokaal consortium met AWB; City Mined en 3E.

Functie

MISSIE

Je staat in voor het project PED (Positive Energy District) en de talrijke deelaspecten ervan (territoriummanagement, programmatie en stadsontwikkeling). Je ontwikkelt een helicopterview voor het grondgebied (energie, digitale gegevens, mobiliteit …) en verzekert de uitwerking en uitvoering van de operationele strategie van het project.

Om het PED-project in goede banen te leiden werk je nauw samen met de andere departementen van de Stad, de dienst Smartcity, de politieke verantwoordelijken, net als met externe lokale en Europese partners. Soms maak je verplaatsingen, zowel lokaal als in het buitenland.

TAKEN

 • Je neemt deel aan overleg en operationele acties met het oog op de ontwikkeling van een positieve-energiewijk
 • Je ontwikkelt, beheert en versterkt de (digitale) mechanismes van territoriale en stedelijke projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe bestuurspraktijken die het mogelijk maken een positieve-energiewijk te ontwikkelen
 • Je volgt de uitrol van het PED-project binnen de Stad Brussel op, coördineert en faciliteert ontmoetingen met openbare en privépartners, je zorgt ook voor de monitoring van de vooruitgang van het project
 • Je ontwikkelt een netwerk met lokale partners en inwoners van de wijk waar het PED-project uitgerold wordt en ook met Europese partners

Profiel

VEREIST DIPLOMA

Je bent in het bezit van een universitair diploma in geografie, stedelijke inrichting, sociologie, economie, rechten, politieke wetenschappen, antropologie, informatie- of communicatiewetenschappen of architectuur

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

 • Ervaring op het vlak van energie is gewenst
 • Je hebt ervaring in het uitvoeren van territoriale diagnostiek en strategieën voor territoriale ontwikkeling
 • Je hebt ervaring in territoriaal overgangsbeheer en duurzame inrichting van de ruimte
 • Kennis van digitale inrichting van de openbare ruimte vormt een pluspunt
 • Je hebt ervaring in projectbeheer
 • Je bent in staat de verschillende partners te verenigen, te doen samenwerken en synergiën te creëren
 • Je kan vergaderingen animeren en leiden en bent een vlot prater
 • Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt resultaatgericht
 • Je drukt je vlot uit in het Nederlands, Frans en Engels

Aanbod

 • Een baan op universitair niveau
 • Halftijds contract van bepaalde duur (2 jaar, de duur van het project “Cities4PEDS”)
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 1 559,24 (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid om te telewerken en regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 8/05/2021. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie

 • Online op:do 8 april 2021
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]