Functieomschrijving

Adviseur Mobiliteit – Parkeerbeheer (M/V/X)

Werkgever

Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Je zal deel uitmaken van de Dienst Parkeerbeheer van het Departement Economische Zaken. Binnen dit departement bestaat de belangrijkste missie van de Dienst Parkeerbeheer erin om de verschillende parkeerplannen in te voeren en op te volgen. De dienst adviseert de gemeentelijke overheden op het vlak van parkeerbeheer binnen het grondgebied van de Stad Brussel. De dienst legt ook de verschillende parkeerzones vast, is belast met de controle op de zones voor betaald parkeren, bewonerszones en blauwe zones. Andere verantwoordelijkheden zijn de opmaak van het bijkomend politiereglement voor deze zones, net als de aankoop en plaatsing van parkeermeters in overleg met de politie.

Functie

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie, de opvolging en de uitwerking van projecten rond het parkeerbeleid of die een impact hebben op het parkeren binnen het grondgebied van de Stad Brussel. Je zal deel uitmaken van een team van 19 medewerkers en nauw samenwerken met de verschillende departementen van de Stad Brussel, gewestelijke instellingen (Gewestelijk Parkeeragentschap, Directie infrastructuur openbaar vervoer, perspective.brussels, Urban.brussels, Beliris, MIVB, politiediensten …) Je speelt de rol van contactpersoon tussen de bevolking( verenigingen, buurtcomités … ) en de gemeentelijke autoriteiten.

TAKEN

 • Je voert studies en analyses uit rond parkeren en stationeren op het grondgebied van de Stad Brussel
 • Je leidt discussies over parkeerplannen, werkt deze plannen uit, maakt effectenstudies, analyseert gewestelijke initiatieven en waakt over de impact ervan op het vlak van reglementering
 • Je coördineert de uitvoering van de parkeerreglementering samen met diensten wegeniswerken, mobiliteit, communicatie …
 • Je brengt advies uit over het parkeerbeleid in het kader van cartografie, vraag en aanbod, gebruik van controlemiddelen …
 • Je brengt advies uit bij vragen rond parkeerbeleid in het kader van aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en infrastructuurprojecten
 • Je stelt lastenboeken op in samenwerking met de dienst openbare aanbestedingen voor de uitvoering van parkeerstudies, communicatieplannen …
 • Je treedt op als tussenpersoon tussen de bevolking en de gemeentelijke autoriteiten, je synthetiseert en stelt de projecten voor om beleidsvoorstellen bekend te maken
 • Je vertegenwoordigt de Stad Brussel in verschillende begeleidingscomités
 • Je ontwikkelt je expertise en die van de dienst op het vlak van parkeerbeheer

Profiel

 • Je bent in het bezit van een Master of licentiaatsdiploma in verband met de functie.

Een getuigschrift van mobiliteitsexpert vormt een extra troef.

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

Of Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van bestuurssecretaris

 • Je beschikt over kennis op het vlak van parkeerbeheer en mobiliteit net als de reglementering daarrond
 • Je beschikt over een zeer goede kennis van het grondgebied van de Stad Brussel en al haar bijzonderheden
 • Kennis rond openbare aanbesteding en het opmaken van lastenboeken vormt een troef
 • Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt resultaatgericht
 • Je kan overweg met planningstools, methodologie voor projectbeheer en hebt vergadertechnieken onder de knie
 • Je bent in staat professionele contacten aan te knopen met verschillende partners met het oog op een optimale samenwerking
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, mondeling en schriftelijk
 • Je hebt een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans en het Nederlands

Aanbod

 • Een job op universitair niveau
 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3118,49 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid tot telewerk en regelmatige bijscholing
 • De kantoren zijn gelegen in het hartje van Brussel, op enkele stappen van het metrostation de Brouckère
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 25/04/2021. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Cel Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:di 30 maart 2021
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]