Functieomschrijving

dossierbeheerder vastgoedoperaties (H/F/X) voor de Dienst.

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als en van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

De grondregie van de Stad Brussel beheert en ontwikkelt het privépatrimonium van de Stad Brussel: de dienst staat in voor de verhuur, de administratieve en technische opvolging van de panden, voornamelijk woningen, parkings, kantoren en handelszaken maar ook erfpachten en concessies. De grondregie voert een actief beleid om nieuwe woningen te realiseren en handelt in functie van eventuele koop- en verkoopmogelijkheden (terreinen, gebouwen) met als doel het patrimonium uit te breiden en zo te beantwoorden aan de behoeften van de burgers. De dienst houdt rekening met de sociale en demografische evolutie en ziet erop toe om zijn investeringspolitiek af te stemmen op een degelijk financieel evenwicht, zowel op korte als op lange termijn.

Samengevat: de grondregie vergemakkelijkt de Brusselaars de toegang tot een woning. Onrechtstreeks draagt het beleid bij tot het regulariseren van de huurmarkt.

Functie

Je maakt deel uit van een team van 3 personen waarbinnen je verantwoordelijk bent voor het opzetten en opvolgen van dossiers op het gebied van vastgoedexploitatie. Je werkt samen met externe instellingen en andere afdelingen die deel uitmaken van de grondregie, onder meer de afdeling thesaurie. Bovendien staat je regelmatig in contact met het publiek, concessiehouders, notarissen, advocaten en ook huurders.

Taken

 • Je bent verantwoordelijk voor de lopende dossiers, vanaf de opstart tot het afsluiten ervan
 • Je controleert de geldigheid en integriteit van de dossiers van de kandidaat-(kopers)
 • Je stelt documenten op, verslagen aan de gemeenteraad, aan het stadsbestuur en aan de toezichthoudende autoriteit
 • Je voert besprekingen met handelaars, verhuurders, verkopers en kopers, maar neemt ook deel aan vergaderingen met mede-eigenaars
 • Je bent op zoek naar eigendommen in het kader van de opwaardering van het erfgoed van de stad

Profiel

 • Je bent in het bezit van een bachelor met richting vastgoedbeheer

Of

Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau B (secretaris)

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

 • Je bent vertrouwd met de Brusselse vastgoedmarkt
 • Je hebt kennis van de regelgeving inzake overheidsopdrachten en stedenbouw
 • Je werkt nauwkeurig en gestructureerd, rekening houdend met de opgelegde deadlines
 • Je hebt uitstekende analytische vaardigheden en bent oplossingsgericht
 • Je geeft blijk van een proactieve houding om je kennis en werkmethodes voortdurend te verbeteren
 • Je bent in staat efficiënt samen te werken met de verschillende afdelingen van het departement
 • Je kan overweg met de MS Office
 • Je bent een vlot communicator, zowel mondeling als schriftelijk, in het Frans en het Nederlands.

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 2345,23 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen)

Om een idee te hebben van wat je gaat verdienen, kan je gebruik maken van onze loonsimulator

 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid om te telewerken
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

SELECTIEPROCEDURE

Stuur ons via http:// jobs.brussel.be uw kandidatuur (cv + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 22/03/2021. Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - dienst Werving:
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:ma 22 februari 2021
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]