Functieomschrijving

De Stad Brussel is op zoek naar een coördinator technische projecten Brucity (M/V/X) voor de Dienst Werken van het Departement Openbaar Patrimonium

Werkgever

Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

De missie van de Dienst Werken bestaat erin het goede verloop te verzekeren van de projecten en werven die zij beheert. Ze zorgt bij de bouw en zware renovaties van openbare gebouwen van de Stad (scholen, commissariaten, sportcentra, theaters, crèches, zwembaden, kantoren … ) voor een perfecte coördinatie met alle actoren: bouwondernemingen, promotoren, gespecialiseerde studiebureaus, gebruikers

Functie

MISSIE

Je verzekert de opvolging en de coördinatie van het project Brucity. Je organiseert en leidt het project van A tot Z. Je neemt de verantwoordelijkheid van de verschillende fases op tot het moment waarop de diensten er hun intrek nemen, met inbegrip van planning rond het onderhoud en de instandhouding ervan.

Je staat garant voor de perfecte voorbereiding en opvolging van de uitvoering van de verschillende projecten, dossiers en technische missies die je werden toevertrouwd. Je legt bouw- en renovatieprojecten vast, plant ze en laat ze uitvoeren met de middelen die je ter beschikking gesteld worden (studiebureaus, bedrijven …) Dit gebeurt in overleg met je team en de toekomstige gebruikers van de gebouwen.

TAKEN

 • Je analyseert de haalbaarheid van nieuwe projecten op het vlak van financiële, menselijke en technische middelen en houdt daarbij rekening met de mogelijke impact en risico’s
 • Je werkt projecten uit. Hiervoor maak je het project op, leg je indicatoren vast, deadlines, objectieven …
 • Je leidt projecten en evalueert ze
 • Om de werf op te volgen controleer je de door de opdrachtnemer uitgevoerde werken en verdedig je met volle overtuiging de belangen van de Stad
 • Je brengt advies uit en bezorgt informatie aan je leidinggevenden (analyses, verslagen … )
 • Je stelt uiteenlopende documenten op zoals nota’s, lastenboeken, verslagen, briefwisseling, pv’s, aanvragen, artikels …
 • Je tekent plannen
 • Je ontwikkelt je expertise door permanent de evolutie van de reglementeringen rond openbare aanbestedingen op te volgen, de evolutie van de normen en de documenten met technische referenties

Profiel

VEREIST DIPLOMA

Je bent in het bezit van een diploma industrieel ingenieur bouwkunde of architect

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

Of Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van technisch bestuurssecretaris

 • Ervaring op het vlak van projectbeheer en bouw is ten zeerste gewenst (meer bepaald in het domein van de speciale technieken)
 • Je hebt een goede kennis van bouwtechnieken
 • Je beheerst tekentechnieken en bent in staat plannen te lezen
 • Je bent in staat samen te werken met interne en externe partners
 • Je kan overweg met plannings- en opvolgingstools
 • Je hebt kennis van openbare aanbestedingen
 • Je beheerst enkele vergadertechnieken (leiden en animeren)
 • Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Nederlands en het Frans

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur

·Maandelijks brutosalaris: minimum 3118,48 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.

 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid tot telewerk en regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 17/03/2021. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:di 16 februari 2021
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]