Functieomschrijving

Projectcoördinator (M/V/X) voor het Departement Demografie

Werkgever

Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Je zal tewerkgesteld worden bij het Departement Demografie: een van de belangrijkste missies van dit departement bestaat erin een dienstverlening te bieden aan de burgers door het afleveren van identiteitskaarten, paspoorten, rijbewijzen, maar ook door de registratie van geboortes, sterfgevallen of huwelijken. Een tweede missie is om dagelijks kwaliteitsvolle opvang te bieden aan 1600 kinderen tussen 0 en 3 jaar en daarbij te voldoen aan de eisen gesteld door de subsidiërende overheid. Het netwerk bestaat uit 33 onthaalplaatsen, goed voor zo’n 1032 Franstalige en 204 Nederlandstalige kinderen.

De Cel Coördinatie Projecten verzekert het beheer van de projecten opgenomen in het strategisch plan van de diensten burgerlijke stand en bevolking die belast zijn met het bijhouden van het register van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister, het afleveren van alle documenten afkomstig uit deze registers en het beheren van de begraafplaatsen van de Stad Brussel.

Functie

Je bent de referentiepersoon voor de portefeuille met interne projecten binnen het Departement Demografie en voor de Stad Brussel in het kader van het strategisch plan. Je biedt eveneens ondersteuning aan de transversale diensten van het departement. Je werkt nauw samen met de adjunct-directeur die bevoegd is voor de strategie, met de strategisch-projectbeheerders IT, de diensthoofden van het departement, externe partners en andere gemeenten.

Taken

 • Je legt projecten vast voor de verschillende diensten van het departement, plant ze en superviseert ze
 • Je verzekert de uitwerking, opvolging en evaluatie van de projecten in het kader van de uitrol van het strategisch plan
 • Je coördineert het pilootcomité voor interne projecten, ontstaan door middel van participatie
 • Je biedt ondersteuning bij bepaalde projecten van een zekere omvang, zoals het verkiezingsproces
 • Je organiseert activiteiten (discussiedagen, workshops … ) om een dialoog op te starten en iedereen te betrekken en te motiveren rond het strategisch plan maar ook om de band tussen de verschillende diensten van het departement uit te bouwen
 • Je maakt de reportage op voor je leidinggevenden over de vooruitgang van de projecten en de objectieven, je coördineert de samenstelling van het jaarrapport
 • Je bouwt een uitwisselingsnetwerk uit rond best practices en tools, doet aan benchmarking en communiceert over de projecten van het departement
 • Je organiseert en animeert vergaderingen, je staat in voor het logistieke aspect en het goede verloop van je projecten
 • Je staat de directeur-generaal van het departement bij in het beheer van zijn agenda, je organiseert de afspraken, verplaatsingen en contacten. Je beheert onverwachte gebeurtenissen en dringende oproepen, volgt de signataires op en bereidt de “dagfarde” voor

Profiel

 • Je bent in het bezit van een master of licentiaatsdiploma

  Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

  of

  Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau A (bestuurssecretaris)

 • Je kan overweg met planningstools, methodologie voor projectbeheer en je beheerst vergadertechnieken
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
 • Je bent in staat initiatief te nemen en mensen bijeen te brengen rond nieuwe projecten
 • Je bent in staat professionele contacten uit te bouwen met verschillende partners met het oog op een optimale samenwerking
 • Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt oplossingsgericht
 • Je gaat gestructureerd te werk op verschillende projecten tegelijkertijd
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Frans (mondeling en schriftelijk)
 • Je kan overweg met MS Office

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3118,49 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid tot telewerk en regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 28/02/2021 Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Cel Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:di 2 februari 2021
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]