Functieomschrijving

Technisch medewerker voor de Dienst Groene Ruimten – niveau secundair onderwijs in tuinbouw

Werkgever

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Je zal tewerkgesteld worden bij de Dienst Groene Ruimten van het Departement Wegeniswerken

Functie

MISSIE

Je behandelt de technische dossiers rond aanplantingsaanvragen door burgers (klimplanten planten, bakken voor moestuinen installeren, boomspiegels aanleggen), bezetting van de groene ruimte (culturele en sportieve activiteiten, grote evenementen). Je bent de contactpersoon tussen jouw leidinggevende en de aanvragers.

TAKEN

 • Je behandelt dossiers met aanplantingsaanvragen van het project “Ça plante pour moi” (zie https://samenvergroenen.brussel.be/) en verzamelt de ontbrekende elementen (plannen), je voert de vereiste verificaties uit en waakt over de correcte uitvoering van de aanvragen met de teams op het terrein
 • Je regelt de logistiek en de organisatie voor participatieve evenementen (feest van de boom, verdeling van zakjes met zaden, Brussel in de bloemen …) en werkt samen met andere diensten die participatieve evenementen organiseren
 • Je verzamelt nuttige informatie om de dossiers te kunnen afhandelen, documentatie, reglementen, om plaatsbeschrijvingen te kunnen opmaken
 • Je controleert de goede uitvoering van het werk op het terrein, maakt foto’s van schade aangericht aan groene ruimten van de Stad Brussel
 • Je werkt mee aan het uitwerken van de briefwisseling op, e-mails, technische fiches en technische adviezen
 • Je geeft nuttige informatie door aan de directie om hen in te lichten over de stand van zaken van de lopende dossiers, je vergaart informatie hiervoor bij de medewerkers en de teamleiders

Profiel

VEREIST DIPLOMA

Je bent in het bezit van een diploma technisch hoger secundair onderwijs tuinbouw of je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie van niveau C.

Indien je je diploma behaald hebt in het buitenland, is op enkele uitzonderingen na, een gelijkwaardigheidserkenning door NARIC-Vlaanderen nodig https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen

PROFIEL

 • Je bent gemotiveerd
 • Je wenst deel te nemen aan de oplossing van grote hedendaagse uitdagingen: de natuur in de stad promoten, vergroeningsacties door burgers steunen …
 • Je kent het grondgebied van de Stad Brussel
 • Je kan vlot overweg met de meest courante informaticatoepassingen en het gebruik van databanken
 • Je hebt een goede kennis van de geldende reglementeringen en wetten
 • Je gaat gestructureerd te werk
 • Je werkt resultaatgericht
 • Je past je snel aan de situatie aan en bent leergierig
 • Je fietst dagelijks en/of je bent in het bezit bent van een rijbewijs B

Je arbeidstijd zal bestaan uit een administratief gedeelte, een technisch gedeelte en een aanwezigheid op het terrein anderzijds. Je hebt een variabel uurrooster (tussen 7u30 en 17u30) behalve uitzonderlijke gevallen ’s avonds of in het weekend in functie van sommige evenementen. Je verricht regelmatig verplaatsingen over het hele grondgebied van de Stad Brussel.

Aanbod

AANBOD

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 1968,34 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 27/02/2021. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Cel Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:do 28 januari 2021
 • Locatie: Stad Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]