Functieomschrijving

Jurist (M/V/X) voor de juridische dienst

Werkgever

Met zo’n 3800 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnet, kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Organisatie is belast met het toezicht dat de Stad uitoefent op diverse publieke organen, het secretariaat van het College en de Gemeenteraad, de administratieve sancties maar ook met de public relations.

De juridische dienst verstrekt advies bij juridische vragen van de overheid of van de verschillende diensten. De dienst komt tussen bij geschillendossiers (of de voorbereiding ervan) en heeft dus als rol de Stad te verdedigen.

Functie

Je taak bestaat uit de analyse van juridische problemen die kunnen opduiken in de verschillende diensten. Je ontwikkelt je analyse om raad te kunnen verstrekken aan de autoriteiten, het respect voor de reglementen, wettelijke normen of administratieve procedures te garanderen en oplossingen voor te stellen. Je werkt nauw samen met de interne diensten van de Stad Brussel, de schepen kabinetten, de politiediensten en het OCMW. Je verzekert de opvolging van een aantal geschillendossiers (en de voorbereidende fase ervan) om de Stad te verdedigen, indien nodig met een gevolmachtigd advocaat.

TAKEN

 • Je stelt dossiers op, verzamelt de nodige stukken hiervoor, en houdt ze up-to-date met het oog op juridische procedures die toevertrouwd worden aan advocaten belast met de verdediging van de belangen van de Stad Brussel
 • Je geeft juridische adviezen in de verschillende takken van het recht (openbaar en administratief, fiscaal, burgerlijk, ...) en in zaken van voogdijcontrole op het OCMW
 • Je neemt een positie in die conform is met de rechtspraak en je verzorgt de opvolging van de dossiers die aan externe advocaten toevertrouwd worden (nalezen van de conclusies en memories)
 • Je analyseert juridische problemen, verricht het nodige opzoekingswerk, brengt juridisch advies uit en stelt relevante oplossingen voor
 • Je verstrekt juridisch advies aan de verschillende stadsdiensten. Je geeft raad over de best mogelijke strategie in juridische dossiers en over de mogelijkheden om in hoger beroep te gaan
 • Je stelt documenten en juridische aktes op (adviezen, nota’s, koopaktes … )
 • Je oefent controle uit op het juridisch aspect van documenten die afgeleverd worden door andere departementen en een voogdijcontrole over de beslissingen van het OCMW

Profiel

 • Je bent in het bezit van een licentiaatsdiploma / master in de rechten

Indien u uw diploma in het buitenland heeft behaald moet u behoudens uitzonderingen, een gelijkwaardigheidserkenning voorleggen die uitgereikt wordt door de Vlaamse Overheid (https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen )

of je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor een functie in de graad van Bestuurssecretaris.

 • Ervaring als jurist is gewenst

 • Je hebt goede kennis van gemeenterecht en administratief recht. Kennis van andere juridische domeinen vormt een troef

 • Je bent polyvalent ingesteld om verschillende types dossiers te behandelen

 • Je gaat gestructureerd en nauwkeurig te werk zonder de opgelegde deadlines uit het oog te verliezen

 • Je hebt een analytisch denkvermogen en gaat oplossingsgericht te werk voor het geheel va, de dossiers binnen de dienst

 • Je bent in staat de belangen van de Stad Brussel te laten primeren en deze in alle omstandigheden te verdedigen

 • Je bent een vlot communicator met grote overtuigingskracht

 • Je hebt zin voor synthese en beschikt over een vlotte pen

 • Je kan vlot overweg met MS Office

 • Je hebt een zeer goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3118,49 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

Stuur ons uw kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) via http://jobs.brussel.be/ ten laatste op 31/01/2021. Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:wo 6 januari 2021
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]