Functieomschrijving

Directeur bij het Departement Stedenbouw - Administratieve Directie (M/V/X)

Werkgever

Het Departement Stedenbouw heeft als algemene missie toe te zien op de harmonieuze ordening van het grondgebied van de Stad Brussel.
Het beheert o.a. de stedenbouwkundige vergunningen en de milieuvergunningen, is belast met de controle inzake stedenbouw en leefmilieu en de controle op de openbare veiligheid en gezondheid.
Het ontwikkelt de plannen en verordeningen op gemeentelijk vlak.
Het bestudeert en verwezenlijkt projecten voor aanleg van nieuwe wegenis en groene ruimten en verschillende diensten die belast zijn met de mobiliteitsproblematiek, herwaarderingsacties en milieuraadgeving maken ook deel uit van het departement.

De Administratieve Directie coördineert de transversale materies van het departement (centraal secretariaat, personeelsbeheer en financieel beheer, transversale ondersteuning, archief, ICT en informatiebeheer).
Het Centraal Secretariaat coördineert de inkomende en uitkomende informatiestroom van het departement. Hij verzekert het secretariaat van de Algemene Directie, de interne communicatie en het beheer van het wagenpark en de chauffeurs van het departement.
De organisatorische eenheid HR Stedenbouw verzekert het beheer van de personeelsformatie en de loopbanen van de werknemers van het departement. Zij analyseert de behoeften, informeert en neemt deel aan de verschillende HR-processen in het departement.
De OE Transversale Ondersteuning Stedenbouw biedt steun inzake alle administratieve of juridische vragen en probleemstellingen in verband met dossiers betreffende stedenbouw, ruimtelijke ordening en milieu. Zij verzekert de coördinatie en de administratieve opvolging ervan.
De OE Inkomsten en boekhouding maakt de jaarlijkse begroting van het departement op en vereffent de facturen.
De OE Archief begeleidt de raadplegingen en de reproductie van de archiefstukken.
De OE ICT en informatiebeheer biedt ondersteuning inzake alle vragen en probleemstellingen in verband met informatica. Zij verzekert de uitvoering en de opvolging van de informatiebeheer in het departement.

Functie

Missie:

 • De strategische doelstellingen verbonden aan de Administratieve Directie realiseren en deze samen met de diensthoofden omzetten in een operationeel plan afgestemd op de objectieven van de politieke overheid
 • De verschillende organisatorische eenheden (Centraal Secretariaat, HR Stedenbouw, Transversale Ondersteuning Stedenbouw, Inkomsten en boekhouding, Archief, ICT en informatiebeheer) (+/- 20 personen) coördineren en waken over de samenhang met de beslissingen genomen voor het geheel van de administratie
 • De administratie vertegenwoordigen en garant staan voor de wettelijkheid, de kwaliteit van het werk en voor de tevredenheid van het publiek

Taken:

 • De voor de OE' s Centraal Secretariaat, HR Stedenbouw, Transversale Ondersteuning Stedenbouw, Inkomsten en boekhouding, Archief, ICT en informatiebeheer uitgestippelde strategie omzetten in een operationeel plan in samenwerking met de diensthoofden
 • Opvolgen en controleren van de uitvoering van de doelstellingen van alle OE 's van de Administratieve Directie. Zorgen voor de naleving van de instructies, deadlines en dat de resultaten van de OE’ s op elkaar afgestemd zijn
 • Doelstellingen en prioriteiten stellen, resultaten beoordelen, motiveren, coachen en de vaardigheden van diensthoofden ontwikkelen
 • Vastleggen, superviseren, evalueren en meewerken aan de transversale projecten van het departement
 • Ontwikkelen van de interne communicatie en samenwerking tussen de transversale OE' s van de Administratieve Directie en de andere Directies van het departement. Opstellen van een diagnose van de werking van de OE' s, procedures definiëren/ aanpassen/controleren
 • De integratie-, plannings-, en evaluatiegesprekken voeren met de directe medewerkers
 • Toezicht houden op de monitoring en ontwikkeling van het budget van het departement en de wijzigingen ervan, uitgevoerd door de OE Financiën en boekhouding
 • De gegevens, documenten en projecten controleren die uitgaan van de verschillende OE’ s die verbonden zijn met de Administratieve Directie
 • Nota's, rapporten, brieven, workflow opstellen
 • De stad vertegenwoordigen op interne en externe vergaderingen

Profiel

 1. Houder zijn van een diploma van master, een diploma van de tweede cyclus universitair onderwijs of daarmee gelijkgesteld hoger onderwijs
  of
  de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen
 2. Relevante ervaring hebben in een leidinggevende functie van universitair niveau
 3. Ervaring/kennis hebben in een of meerdere domeinen die vermeld worden in de missie van de dienst
 4. Ervaring/kennis hebben in projectbeheer

Aanbod

 • Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden; contractuele betrekking in de tussentijd
 • Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
 • Plaats van tewerkstelling: Brussel
 • Maandelijks nettoloon: 2.673,99 € (minimum)/3.909,08 € (maximum) (weddeschaal A7). Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de O.E. Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02 279 24 40.
 • Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola), gsm

Bijlagen

 • Online op:do 8 oktober 2020
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]