Functieomschrijving

Directeur bij het Departement Openbaar Onderwijs - Directie Human Resources (M/V/X)

Werkgever

Het Departement Openbaar Onderwijs is belast met het organiseren van het gemeentelijk onderwijs in een 100-tal instellingen van alle onderwijsniveaus en in beide taalrollen, zowel op pedagogisch vlak als op het vlak van het beheer van financiële middelen en anderen die aangewend dienen te worden. Dit departement telt ongeveer 5200 personeelsleden en meer dan 35 000 leerlingen en studenten. De PMS-centra en de “Service de promotion de la santé à l’école”, de bibliotheken en de buitenschoolse activiteiten maken eveneens deel uit van zijn bevoegdheden.

De Directie Human Resources is de personeelsdienst voor alle personeelsleden van de scholen en parascolaire instellingen van de Stad. Deze personeelsleden worden in verschillende categorieën verdeeld: personeel dat door de Vlaamse Gemeenschap of de “Fédération Wallonie-Bruxelles » gesubsidieerd wordt, personeel ten laste van het Departement Openbaar Onderwijs en onderhoudspersoneel (ten laste van het Departement HR), die elk aan hun eigen statuten beantwoorden die niet alleen verschillende stelsels impliceren maar ook uiteenlopende procedures en gesprekspartners.

De directie is in organisatorische eenheden (OE) georganiseerd op basis van de aard en het aantal personeelsdossiers die behandeld worden:

 • franstalig basisonderwijs personeel
 • personeel van het secundair onderwijs
 • hoger onderwijs, ACA, ARBA
 • franstalige sociale promotie en PMS
 • nederlandstalig gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd personeel
 • niet-gesubsidieerd personeel (afhankelijk personeel Openbaar onderwijs)
 • onderhoudspersoneel

Functie

Missie:

 • De strategische doelstellingen van het departement, vastgelegd met de directeur-generaal verwezenlijken
 • Deze doelstellingen in een operationeel plan omzetten met de diensthoofden, dat strookt met de door het Beleid vastgelegde doelstellingen
 • De Directie HR coördineren, die belast is met het administratief beheer van het personeel van de scholen en parascolaire instellingen van het Openbaar Onderwijs
 • Het bestuur vertegenwoordigen en garant staan voor de wetgeving, de kwaliteit van het werk en de tevredenheid van het publiek

Taken:

 • De strategie in samenwerking met de verantwoordelijken van de OE' s omzetten in een operationele meerjarenplanning en de jaardoelstellingen uitwerken
 • De opvolging van de strategische en operationele doelstellingen structureren, communiceren en verzekeren; het actieplan uitwerken en de dashboards opstellen. Het geheel van de middelen bepalen, organiseren en doorvoeren om de vastgelegde doelen te bereiken
 • De uitvoering van de opdrachten en terugkerende activiteiten van de diensten kwantitatief en kwalitatief vlak organiseren, coördineren en controleren. De interne en externe communicatie van het departement met de Inspectie en de Directie HR structureren. Zorgen voor de goede werking van de paritaire organen en de coördinatie van de werkgroepen met de vakbondsorganisaties
 • Moderne HR-processen nastreven en ontwikkelen binnen het departement en voor het personeel van de scholen en parascolaire instellingen van het Openbaar Onderwijs (functiefiche, vormingsplan, rekrutering, professionalisering van de technische beroepen, ontplooiing van HRA, …)
 • De werking diagnosticeren en ontwikkelingsacties verrichten (heldere procedures, enz.); de prioriteiten bepalen en een intern actieplan opstellen in projectvorm. Samenwerkingen bevorderen met de OE' s van het departement Openbaar Onderwijs en met de andere departementen
 • Alle types van gesprekken voeren: functie-, functionerings-, evaluatiegesprekken met de rechtstreekse medewerkers, gesprekken over ziekteverzuim, individuele gesprekken, verzoeningsgesprekken, enz.
 • De jaarbegroting en de meerjarenbegroting van uitgaven en inkomsten uitwerken, verbonden aan de acties van de directieteams van het hoger onderwijs in samenwerking met de directeur-generaal en de financieel directeur
 • De door de OE' s te behandelen dossiers verifiëren en bekrachtigen en de wettelijkheid/haalbaarheid van de acties van het departement Openbaar Onderwijs controleren. De juridische zaken van de afdeling (tuchtprocedures, juridische kwesties, actualisering van het reglement en permanente instructies) beheren
 • Nota's, rapporten, briefwisseling, notulen, verzoekschriften, artikels enz. opstellen.
 • Een netwerk van professionele relaties ontwikkelen en in stand houden om de belangen van de Stad Brussel te vrijwaren en het imago van de stad te promoten

Profiel

 1. Houder zijn van een diploma van master, een diploma van de tweede cyclus universitair onderwijs of daarmee gelijkgesteld hoger onderwijs
  of
  de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen
 2. Relevante ervaring hebben van tenminste 5 jaar in een leidinggevende functie van universitair niveau
 3. Ervaring hebben in een gelijkaardige functie op het gebied van het aansturen van personeel, kennis over en ervaring met het ontwikkelen van HRM projecten en een management gericht op het realiseren van doelstellingen. Vertrouwdheid met het domein functiebeschrijvingen, het opmaken van vormingsplannen en het doelstellingenmanagement wordt als een bijkomende troef beschouwd

Aanbod

 • Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden; contractuele betrekking in de tussentijd
 • Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
 • Plaats van tewerkstelling: Brussel
 • Maandelijks nettoloon: 2673,99€ (minimum)/ 3909,08€ (maximum) (weddeschaal A7)
  Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de O.E. Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02 279 24 40.
 • Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola), gsm

Bijlagen

 • Online op:do 8 oktober 2020
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]