Functieomschrijving

coördinator sensibiliseringsprojecten Openbare reinheid (M/V/X) voor het Departement Wegeniswerken (niveau bachelor)

Werkgever

Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Je zal deel uitmaken van de Cel Communicatie binnen de Dienst Openbare Reinheid van het Departement Wegeniswerken. Een van de belangrijkste missies van dit departement bestaat in het vernieuwen, onderhouden en in stand houden van de openbare ruimte.

Binnen het departement verzekert de Dienst Openbare Reinheid, aan de hand van wekelijkse, periodieke en seizoensgebonden acties, de netheid van de openbare ruimte. Onder dagelijkse acties verstaat men het schoonmaken van de straten, ledigen van de vuilnisbakken in de straten, het verwijderen van graffiti en opruimen van sluikstorten. Tot de periodieke acties horen het opnieuw in orde brengen van de openbare ruimte na festiviteiten of openbare manifestaties. De seizoensgebonden taken tenslotte bestaan uit het strooien van de wegen in de winter.

Functie

MISSIE
Je werkt mee aan de coördinatie en de opvolging van de activiteiten, dossiers en projecten rond sensibilisatie op het vlak van openbare reinheid en zero waste. Je staat ook in voor de opvolging van het sensibiliseringsplan openbare reinheid naar de verschillende doelgroepen toe van de Stad Brussel (zowel intern als extern, van het ontwerpen van de tools tot de verspreiding ervan). Je moedigt verenigingen en bewoners aan en helpt ze bij het ontwikkelen van projecten rond openbare reinheid en zero waste.

Je werkt in een open kantoor samen met de dienst communicatie reinheid. Je werkt volgens de kantooruren maar zal soms ook ’s avonds of in het weekend moeten werken, in functie van de evenementen of vergaderingen.

TAKEN
• Je ontwerpt en leidt innovatie- en participatieprojecten rond sensibilisering op het vlak van de aangehaalde thema’s (een efficiënte dienst openbare reinheid en het volgen van een transversaal zero wastebeleid)
• Je werkt een actieplan uit (en volgt het op) rond de sensibilisering naar de verschillende doelgroepen (bv. een bloembak in de strijd tegen sluikstorten)
• Je neemt als verbindingspersoon met de burgers deel aan de voorbereiding en de opvolging van de verschillende ontmoetingen met de burgers (verenigingen en bewoners)
• Je gaat op zoek naar projectoproepen, (co-)financiering en beheert de openbare aanbestedingen
• Je biedt ondersteuning in functie van de behoeften van de verschillende teams voor de lopende projecten

Profiel

VEREIST DIPLOMA
• Je bent in het bezit van een bachelor of graduaatsdiploma in de communicatie of met een opleiding animatie

• Je hebt ervaring in projectbeheer, met sensibilisering en burgerparticipatie
• Je bent in staat een netwerk op te bouwen en kan gemakkelijk samenwerken met anderen
• Je drukt je vlot uit in het Nederlands en het Frans
• Je hebt een creatieve persoonlijkheid
• Je hebt ervaring met het animeren en leiden van vergaderingen

Aanbod

• Voltijds contract van onbepaalde duur
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2299,30 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
• Regelmatige bijscholing
• Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN
• bij het Departement HR - Dienst Werving
Administratief Centrum
Anspachlaan 6 (13de verdieping)
1000 Brussel
02 279 24 20
• openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN
• Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 25/04/2020 Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
• Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Cel Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.
De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.
Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

  • Online op:wo 25 maart 2020
  • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]