Functieomschrijving

Adjunct-projectcoördinator (M/V/X) voor de Dienst Duurzame Ontwikkeling

Werkgever

Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Organisatie staat in voor de public relations en de externe communicatie van de Stad. Het is ook belast met het toezicht dat de Stad uitoefent op verschillende publieke organen, met de goede werking van College en Gemeenteraad en staat in voor de GAS-boetes.

De Dienst Duurzame Ontwikkeling is belast met de coördinatie van de projecten rond duurzame ontwikkeling en in het bijzonder van Agenda 21 met daarin alle prioriteiten van de Stad Brussel rond dit thema. De acties zijn gegroepeerd rond vijf objectieven: modern en efficiënt bestuur, verantwoord beheer met natuurlijke bronnen, harmonieuze stadsontwikkeling, sociale cohesie en versterkte solidariteit en tenslotte een dynamisch werkbeleid en economische ontwikkeling.

Functie

Je zal deel uitmaken van een klein team waarin je de implementatie van Agenda 21 stuurt.
Je organiseert projecten en activiteiten die de betrokkenheid van de Stad Brussel ondersteunen rond duurzame ontwikkeling, circulaire economie, het gemeentelijk waterplan, het klimaatplan, de projectoproep ‘Duurzame Initiatieven’ … uiteraard met oog voor kwaliteit en resultaat. Je werkt intern samen met de referenten Duurzame Ontwikkeling van de verschillende departementen van de Stad Brussel en de projectleiders. Je hebt ook regelmatig contact met de diensten voor duurzame ontwikkeling van andere gemeenten, verenigingen, met Leefmilieu Brussel en Brulocalis.

TAKEN


• Je coördineert projecten rond duurzame ontwikkeling op basis van het actieplan en door alles op alles te zetten om de vastgelegde objectieven en resultaten te behalen. Je stuurt de activiteiten waarvoor je binnen het project verantwoordelijk bent.
• Je creëert een intern en extern netwerk met de verschillende projectactoren duurzame ontwikkeling. Je verzekert een gemeenschappelijk gebruik van bronnen en behoeften, je informeert de deelnemers over bestaande vormingen.
• Je organiseert en leidt uiteenlopende vergaderingen: maandelijkse vergadering met de referenten duurzame ontwikkeling van de administratie, vergadering van de werkgroepen, stuurgroepen van de projecten
• Je neemt deel aan de organisatie van de dienst en van de activiteiten, je organiseert de agenda en houdt de planning bij, je verzekert de logistiek van de activiteiten
• Je stelt nota’s op, verslagen en pv’s, maar ook artikels en diverse communicatie
• Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen en je breidt je kennis rond duurzame ontwikkeling verder uit

Profiel

 • Je bent in het bezit van een bachelor
 • Je beschikt over een diploma, opleiding of grote interesse in het thema van de duurzame ontwikkeling en de principes ervan
 • Kennis en/of ervaring met evaluatiemethodologieën voor projecten vormt een troef
 • Je bent een vlot communicator, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je kan prioriteiten stellen, met respect voor je omgeving
 • Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt resultaatgericht
 • Je weet je publiek te overtuigen en te begeleiden bij grote veranderingen
 • Je bent in staat een netwerk uit te bouwen en samen te werken met verschillende partners
 • Een flexibel uurrooster schrikt je niet af (de functie vereist in uitzonderlijke gevallen je aanwezigheid ’s avonds of in het weekend)
 • Je hebt een goede kennis van het Frans
 • Je kan vlot overweg met MS Office

Aanbod

• Een voltijds contract met beperkte duur (looptijd subsidies 1 jaar)
• Maandelijks brutosalaris: minimum 2299,30 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
• Regelmatige bijscholing
• Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN


• bij het Departement HR - Dienst Werving
Administratief Centrum
Anspachlaan 6 (13de verdieping)
1000 Brussel
02 279 24 20
• openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN


• Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 19/04/2020. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
• Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.
Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:di 24 maart 2020
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]