Functieomschrijving

Controller (M/V/X) voor het Departement HR

Werkgever

Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet, kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Je zal tewerkgesteld worden bij het Departement HR dat instaat voor het personeelsbeheer en de departementen bijstaat in het actieve management van hun medewerkers. Het verzekert de opvolging van de dossiers van de contractuele en statutaire personeelsleden van bij hun aanwerving tot hun pensionering. Het departement houdt zich ook bezig met de berekening van de lonen en het geheel van wettelijke verplichtingen die de Stad als werkgever moet nakomen.

De Dienst IT & Financiën biedt ondersteuning aan de directie en de verschillende diensten van het Departement HR bij strategische beslissingen, bij de opvolging van het budget en de uitwerking van de informaticaprojecten van het departement. De dienst werkt begrotingsprognoses uit, samen met de uitvoering van het budget voor humanresourcesgerelateerde aspecten. Hij verzekert ook de opvolging van het informaticagedeelte van informatisering- en digitaliseringstools en stelt informaticatools ter beschikking die nodig zijn voor het goed functioneren van het departement. Tenslotte biedt de dienst ook ondersteuning aan de andere departementen op het vlak van HR-software.

Functie

MISSIE
Je zal deel uitmaken van een team van zes personen waarin je verantwoordelijk bent voor de dossiers en projecten rond het budget en de opvolging van de uitgaven en inkomsten van het departement. Je stelt oplossingen voor en werkt deze uit met het oog op een verbetering van de procedures en een optimalisering van de informatiedoorstroming. Je werkt HR-indicatoren uit, rapportagetools voor de directie van het departement en de interne en externe diensten.

VOORNAAMSTE TAKEN
• Je ontwikkelt indicatoren (en werkt ze uit), samen met boordtabellen in functie van de activiteiten van het departement om de gegevensanalyse en het projectbeheer te vergemakkelijken (performance, efficiëntie, risicomanagement en kwaliteit van de dienstverlening)
• Je neemt deel aan het ontwikkelen van een cultuur rond rapportage en monitoring van de activiteiten van de verschillende diensten binnen het departement
• Je werkt mee aan de opstelling van het jaarlijkse budget en een meerjarenbegroting
• Je stelt een periodieke uitvoeringsbalans op van het budget, checkt de beschikbare kredieten, de risicovoorspelling en begrotingswijzigingen
• Je werkt een controlecyclus uit voor de begroting om de haalbaarheid van projecten ten verzekeren, net als de conformiteit van de behandelde gegevens met betrekking tot de begrotingsboekhouding
• Je stelt verbeteringen en vereenvoudigingen voor met betrekking tot de procedures en werkmethodes om het geheel van de activiteiten van de dienste te optimaliseren en te coördineren.
• Je voert uiteenlopende analyses en diagnoses uit met het oog op de opmaak van verslagen, nota’s en adviesnota’s om de beslissingsname door de directie te faciliteren

Profiel

• Je bent in het bezit van een Master/licentiaatsdiploma in een economische, financiële of managementsrichting

• Je beschikt over ervaring in budget- en projectbeheer
• Ervaring in het gebruikt van HR-software (bij voorkeur HR Acces) en budgetsoftware (bij voorkeur THOT) vormt een troef
• Kennis van de werking van gemeentefinanciën vormt eveneens een troef
• Je bent vertrouwd met enkele controleconcepten, financiële analyse en mechanismen die gebruikt worden voor budgetcontrole
• Je beheerst technieken en concepten voor procescontrole en plannings- en opvolgingstools
• Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt oplossingsgericht
• Je gaat gestructureerd en nauwkeurig te werk met respect voor de opgelegde deadlines
• Je bent in staat efficiënt met andere diensten van het departement samen te werken en weet je aan te passen aan je gesprekspartner
• Je beschikt over de nodige luister- en spreekvaardigheid om mensen op discrete wijze te verenigen rond nieuwe projecten
• Je kan vlot overweg met MS Office en de meeste informaticatoepassingen
• Je hebt een zeer goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Nederlands

Aanbod

• Een baan op universitair niveau
• Voltijds contract van onbepaalde duur
• Maandelijks brutosalaris: minimum 3057,41 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
• Regelmatige bijscholing
• Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN
• bij het Departement HR - Dienst Werving
Administratief Centrum
Anspachlaan 6 (13de verdieping)
1000 Brussel
02 279 24 20
• openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN
• Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 29/11/19 Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
• Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.


De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.
Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

  • Online op:di 29 oktober 2019
  • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]