Functieomschrijving

Preventieadviseur-ingenieur risicobeheer (M/V/X) voor de GIDBPW

Werkgever

Met zo’n 3800 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnetwerk kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Je zal deel uitmaken van de GIDPBW (Gemeenschappelijke Interne Dienst voor de Preventie en Bescherming op het Werk). De missie van deze dienst bestaat erin het welzijn op het werk te bevorderen voor het personeel van de Stad en haar satellieten. Dit gebeurt zowel door advies aan het management als door ondersteuning van de werknemers

Functie

MISSIE

In het kader van de wet op het welzijn op het werk sta je de werkgever, het management en de werkgevers bij in de toepassing van de preventie- en beschermingsmaatregelen in het kader van het risicobeheer. Je verricht kantoorwerk maar maakt ook verplaatsingen buitenshuis. Je werkt samen met diensten van de verschillende departementen van de Stad Brussel maar ook met externe organismen (brandweer, FOD Werkgelegenheid, leveranciers … )

VOORNAAMSTE TAKEN

 • Je voert risicoanalyses uit en evalueert ze. Je identificeert risico’s gelinkt aan werkposten of aan een bepaalde thematiek (uitrusting, producten, omgeving, werkorganisatie) en stelt maatregelen rond de inrichting van werkplaatsen voor aan de departementshoofden
 • Je voert terreinbezoeken uit om inrichtingsvoorstellen te formuleren aan de technische diensten en de hiërarchie in het kader van de wetteksten
 • Je informeert en adviseert de werkgever, het management en de werknemers over alle technische onderwerpen gelinkt aan veiligheid en welzijn op het werk
 • Je controleert en keurt de aankopen goed, net als de ingebruikname van uitrusting en producten. Je geeft raad rond inrichting van gebouwen en evacuatieplannen.
 • Je organiseert informatie- en sensibiliseringscampagnes rond veiligheid en welzijn op het werk. Je organiseert en geeft ook vormingen hierrond
 • Je stelt verslagen op van je bezoeken, maakt evacuatieplannen op, risicoanalyses en allerlei andere documenten

Profiel

DIPLOMA

Je bent in het bezit van een ingenieursdiploma (burgerlijk, industrieel, landbouwkundig).

Je hebt bij voorkeur een attest preventieadviseur niveau 1.

 • Je hebt kennis van de wetgeving rond welzijn op het werk en arbeidsrecht
 • Je kan risicoanalyses uitvoeren
 • Je hebt kennis van de stedenbouwkundige reglementeringen
 • Je volgt reglementen, statuten, deontologische regels en de geldende wetgeving strikt op
 • Je hebt enkele pedagogische en opleidingstechnieken onder de knie (animatie van vormingen)
 • Je hebt een grondige kennis (mondeling en schriftelijk) van het Frans

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3057,41 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen) - Om een idee te hebben van wat je gaat verdienen, kan je kan gebruik maken van onze loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 26/10/20 Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Cel Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een jury en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:do 26 september 2019
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]