Functieomschrijving

Directeur bij het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport – Directie Sport - Jeugd (M/V/X)

Werkgever

Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport wordt gekenmerkt door de diversiteit en de complementariteit van haar diensten, die gericht zijn op het onthaal van het publiek. De vele en verscheidene activiteiten situeren zich op het gebied van de vrije tijd en zijn gericht op de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke ontplooiing van de inwoners van de Stad.

De organisatorische eenheid Sport informeert het publiek over de verschillende sportmogelijkheden op het grondgebied van de Stad. Zij organiseert activiteiten voor kinderen tijdens de schoolvakantie en verleent ook toevallige of jaarlijkse subsidies aan sportclubs. Tevens promoot zij de evenementen waarvoor zij haar medewerking verleent. Zij stelt, gratis of betalend, de sportinfrastructuren waarvan zij het beheer en het onderhoud verzekert, ter beschikking.

Belangrijkste functies van de organisatorische eenheid Jeugd zijn het oprichten en leiden van de Huizen van het Kind, toegankelijk voor alle burgers van de Stad, plaatsen voor vorming en uitoefening van de democratie en burgerschap, het verzekeren van de activiteiten in de wijken van de Stad met de inwoners, de jongeren, de verenigingen en de lokale, regionale en federale administratieve diensten, het organiseren van vakantieactiviteiten voor de kinderen van de Stad tijdens de vakantie en de schoolvakantie en het organiseren en leiden van éénmalige educatieve, culturele en ontspannende activiteiten, met en voor de kinderen.

Functie

 • Aansturen, beheren, organiseren en controleren van de organisatorische eenheden Sport en Jeugd (+/- 160 medewerkers), dit in nauwe samenwerking met de Algemene Directie

Taken:

 • Organiseren van de OE’ s in functie van de te bereiken doelstellingen
 • Optimaliseren van de projecten die door het College van Burgemeester en Schepenen gedefiniëerd en geïnitieerd werden en die geïmplementeerd werden door de Algemene Directie
 • Projecten voorstellen aan het bestuur en inspelen op de verschillende behoeften door het stroomlijnen van acties of initiatieven op vlak van sport en opvoeding
 • Deelnemen aan de promotie van de uit te voeren projecten
 • Ontwikkelen van de dossiers betreffende de werken aan of het onderhoud van gebouwen en de opvolging van de administratieve en technische dossiers verzekeren
 • De opvolging van administratieve dossiers begeleiden
 • De zoektocht naar particuliere en publieke partners in de ontwikkeling van de sportinfrastructuren bevorderen;
 • De ontwikkeling van prioritaire projecten verzekeren
 • De relaties met de verschillende actoren in de domeinen sport en jeugd coördineren
 • Antwoorden op de verzoeken van de Algemene Directie met betrekking tot de goede werking van het departement
 • Op vraag van de Algemene Directie een aanwezigheid verzekeren tijdens diverse activiteiten met betrekking tot sport en opvoeding en dit gedurende het weekend en ’s avonds

Profiel

 1. In het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot de betrekkingen van niveau A binnen de federale overheidsdiensten
  of
  de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen
 2. Relevante ervaring hebben in een leidinggevende functie van universitair niveau die verband houdt met sport en/of jeugd
 3. Ervaring hebben in personeelsbeheer

Taal

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 tot coördinatie van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (Art. 21, §§ 2 en 5) zullen de kandidaten moeten voldoen bij een examen over de schriftelijke en mondelinge kennis van de Franse taal.
Het taalexamen wordt georganiseerd door Selor (Selectiebureau van de Federale Overheid). De inschrijving gebeurt online op de website www.selor.be

Aanbod

 • Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden (contractuele betrekking in de tussentijd)
 • Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
 • Plaats van tewerkstelling: Brussel
 • Maandelijks nettoloon: 2.624,39 € (minimum)/3.837,79 € (maximum) (weddeschaal A7). Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de OE Geldelijke Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02/279 24 40.
 • Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR, samengesteld uit:

 • een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
 • een c.v.;
 • een fotokopie van het vereiste diploma.

Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is 14/07/2019

Bijlagen

 • Online op:wo 12 juni 2019
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]