Functieomschrijving

Dossierbeheerder (M/V/X) voor de Dienst Gemeentekas (niveau bachelor)

Werkgever

Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Financiën van de Stad Brussel is verantwoordelijk voor het beheer van het boekhoudkundige en het begrotingsbeheer. Dit departement is verantwoordelijk voor de opvolging van de boekhouding en de voorbereiding van de jaarlijkse rekening, het opstellen van de begroting en voert de controle uit over de wettelijkheid en de regelmaat van de uitgaven. Het departement centraliseert ook de opvolging en de controle van alle inkomsten uit schuldvorderingen en taksen. Vallen ook onder de bevoegdheden van dit departement: de inning van vorderingen en heffingen, het beheer van de thesaurie, het vermijden van verjaring van rechten en vorderingen en het overgaan tot inbeslagname en overdrachten.

Je zal deel uitmaken van de Dienst Gemeentekas. Deze beheert een deel van de bankrekeningen van de Stad en houdt zich bezig met de ontvangst van alle betalingen in cash of met bankkaart.

Functie

MISSIE

 • Je bent verantwoordelijk voor de lopende dossiers met betrekking tot geschillenzaken, lonen en pensioenen en voor de voorbereiding van de effectieve betalingen van facturen en wedden, uiteraard met respect voor de geldende wetgeving en procedures. Je verzorgt ook het goede verloop van de dienstverlening aan het loket van de Gemeentekas.

VOORNAAMSTE TAKEN

 • Je beheert de dossiers van de dienst, van bij de opstart tot de archivering ervan. Dat zijn onder meer geschillendossiers, dossiers rond aanpassingen van verloning en rond het beheer van verschillende bankrekeningen van de Stad
 • Je staat in voor de laatste controle op de dossiers met betrekking tot facturen, bankrekeningen van de Stad, uitbetaling van lonen en pensioenen
 • Je houdt dossiers up-to-date en gaat actief op zoek naar informatie zoals niet overdraagbare minimumlonen en beslaglegging op het loon
 • Je ontwikkelt je expertise op het vlak van geschillen, gemeentelijke boekhouding, verplichte inhouding bij betaling van facturen …
 • Je stelt uiteenlopende documenten op zoals verklaringen van beslaglegging door derden of de correspondentie met bankinstellingen
 • Je verzorgt de gegevensinvoer, bijvoorbeeld beslagleggingen, rekeningafschriften …
 • Je geeft informatie, inlichtingen en raad aan het stadspersoneel en externen

Profiel

 • Je houdt van cijfers
 • Je hebt een stevige portie interesse voor gemeentelijke financiën en boekhouding
 • Kennis van de reglementering van beslaglegging op salaris vormt een troef
 • Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt oplossingsgericht
 • Je bent een multitasker die gestructureerd te werk gaat
 • Je hebt een vlotte pen en een onberispelijke spelling
 • Je hebt een goede kennis van het Frans en het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je kan overweg met informatica en de meest courante informaticatoepassingen (Excel, Word, Outlook)

DIPLOMA

 • Je bent in het bezit van een bachelor

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 2299,30 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen)
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 10/05/2019. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:do 11 april 2019
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]