Functieomschrijving

Adjunct-directeur (M/V/X) bij het Departement Stedenbouw - Stadsvernieuwing

Werkgever

Het Departement Stedenbouw heeft als algemene missie toe te zien op de harmonieuze ordening van het grondgebied van de Stad Brussel.
Het beheert o.a. de stedenbouwkundige vergunningen en de milieuvergunningen, is belast met de controle inzake stedenbouw en leefmilieu en de controle op de openbare veiligheid en gezondheid.
Het ontwikkelt de plannen en verordeningen op gemeentelijk vlak.
Het bestudeert en verwezenlijkt projecten voor aanleg van nieuwe wegenis en groene ruimten en verschillende diensten die belast zijn met de mobiliteitsproblematiek, herwaarderingsacties en milieuraadgeving maken ook deel uit van het departement.

De organisatorische eenheid Stadsvernieuwing staat in voor de administratieve, budgettaire en operationele opvolging van de stadsvernieuwingsprogramma's (wijkcontracten, stadsvernieuwingscontracten, schoolcontracten, fresco's en BD, EFRO) conform de toepasselijke ordonnantie.

Functie

Missie

 • Met oog voor de wettelijkheid, de opgelegde termijnen en kwaliteit de strategische doelstellingen concreet vorm geven, die door de algemene directie werden vastgelegd
 • Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de activiteiten van de OE Stadsvernieuwing
 • Leiding geven aan de teams en instaan voor de administratieve, budgettaire en operationele opvolging van de stadsvernieuwingsprogramma's (wijkcontracten, stadsvernieuwingscontracten, schoolcontracten, fresco's en BD, EFRO) conform de toepasselijke ordonnantie

Taken

 • Verstrekken van nuttige informatie aan de verschillende interne en externe actoren om hen in staat te stellen de projecten uit te voeren
 • Doelstellingen vastleggen, hun operationele doorvoering plannen en superviseren, procedures definiëren/aanpassen/controleren, resultaten evalueren, motiveren, coachen, competenties van het personeel (+/- 15 medewerkers, administratief en technisch) ontwikkelen, met inbegrip van het personeel in wijkantennes
 • Verantwoordelijk zijn voor de uitwerking, de toepassing en/of de implementatie van de specifieke projecten van de wijkcontracten en voor de naleving van de opgelegde termijnen
 • Behoeften definiëren, doelstellingen vastleggen, hun operationele uitvoering plannen en er toezicht op houden, resultaten evalueren
 • Ten aanzien van de gewestelijke instanties verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de programma's van het Brussels Gewest/Stad Brussel
 • De bestelbonnen, facturen, alle documenten in verband met de wijkcontracten (flyers, werfpanelen, brochures, …), brieven, workflow enz. controleren
 • De teamvergaderingen, de vergaderingen bij het Brussels Gewest en de vergaderingen van diverse begeleidingscomités leiden
 • De integratie-, plannings-, en evaluatiegesprekken met de rechtstreekse medewerkers voeren, evenals ziekteverzuim- en selectiegesprekken voor het administratief en technisch personeel
 • Nota's, verslagen, brieven, notulen, jaarverslag, kandidaatsdossiers enz. opstellen
 • Advies en informatie verstrekken over zijn vakgebied
 • De noodzakelijke informatie meedelen aan de hiërarchie (stand van zaken dossiers, projecten enz.), rapporteringen opstellen (boordtabellen, verslagen, statistieken)

Profiel

 1. Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot de betrekkingen van niveau A bij de federale overheidsdiensten
  of
  de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen
 2. Relevante ervaring hebben in een leidinggevende functie van universitair niveau
 3. Relevante ervaring hebben in teammanagement en projectcoördinatie
 4. Ervaring/kennis hebben in problematieken inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw en stadsvernieuwing in het Brussels gewest
 5. Ervaring/kennis hebben in de Brusselse institutionele context, de verschillende gemeentelijke, para gemeentelijke, regionale, para regionale actoren en operatoren op het gebied van huisvesting, economische activiteiten, gemeenschappelijke uitrusting en infrastructuren

Aanbod

 • Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden; contractuele betrekking in de tussentijd
 • Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
 • Plaats van tewerkstelling: Brussel
 • Maandelijks nettoloon: 2.504,27 € (minimum)/3.547,81 € (maximum) (weddeschaal A6). Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de Dienst Geldelijke Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02 279 24 40.
 • Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Bijlagen

 • Online op:do 4 april 2019
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]