Functieomschrijving

Adjunct-directeur (M/V/X) bij de Dienst Juridische Zaken en Advies - Departement Organisatie

Werkgever

Het Departement Organisatie heeft als algemene opdracht de administratie bijstand te verlenen in het geordende gebruik van de informatie, zowel intern als naar buiten toe, en te zorgen voor de efficiëntie van de communicatie tussen de departementen en met de leden van het gemeentekorps.

De Juridische Dienst verstrekt advies over juridische vragen die kunnen opduiken bij de gemeentelijke overheid of binnen de verschillende diensten, komt tussen in de verschillende fases van bepaalde geschillendossiers en moet dus de Stad als instelling verdedigen.

Functie

Missie

De opvolging van de terugkerende activiteiten van de organisatorische eenheden van de Directie Juridische Administratie (Juridische zaken en Advies, GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties), Secretariaat) verzekeren. Onder het toezicht van de directeur, aan de optimalisatie van het goed functioneren van de dienst werken. Garant staan voor de naleving van reglementen, wettelijke normen en administratieve procedures. De voorafgaandelijke controle uitoefenen over juridische handelingen van de Stad en van andere publieke instellingen. De administratie vertegenwoordigen en garant staan voor de wetgeving, de uniformiteit van de rechtspraak en de kwaliteit van het werk.

Taken

 • De O.E. ‘s Juridische Zaken en Advies, GAS en Secretariaat coördineren onder de supervisie van de directeur Juridische Administratie
 • De departementen en de gemeentelijke overheid van de Stad juridisch advies verlenen om de strategische doelstellingen te kunnen realiseren, in overeenstemming met de geldende normen. Waken over de verdediging van de belangen van de Stad en het waarborgen van het naleven van de regels en procedures
 • De uitvoering van de opdrachten en de terugkerende taken van de O.E. ‘s organiseren, coördineren en controleren op kwalitatief en kwantitatief vlak
 • De opvolging van de strategische en operationele doelstellingen structureren, communiceren en verzekeren; het actieplan opstellen en boordtabellen opmaken. Het geheel van middelen bepalen, organiseren en ter beschikking stellen om de vastgestelde doelstellingen te behalen
 • De door de O.E. ‘s te behandelen dossiers nakijken en valideren en de wettelijkheid controleren van de juridische handelingen die de Stad verbinden. De interne wettigheid organiseren en controleren
 • Teamvergaderingen organiseren
 • Plannings-, functionerings-, evaluatie- en verzuimgesprekken voeren met de verantwoordelijken van de O.E. ‘s Juridische zaken en Advies, GAS en Secretariaat
 • Nota’s (analyses en argumentatie) en diverse pv’s opstellen ter attentie van de politieke en administratieve verantwoordelijken
 • Elk pertinent element aan de directeur rapporteren: op regelmatige basis reportings opstellen met betrekking tot activiteiten en projecten van de Directie
 • In rechtstreekse samenwerking werken met de verantwoordelijken van de O.E. 's, de interne diensten van de Stad, de schepenkabinetten, de politie, het OCMW, de Berg van Barmhartigheid, de Kerkfabrieken evenals met de advocaten van de Stad

Profiel

 1. Houder zijn van een diploma van master in de rechten
  of
  de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen
 2. Relevante ervaring hebben in een leidinggevende functie van universitair niveau
 3. Kennis hebben inzake administratief en burgerlijk recht wordt vereist
 4. Ervaring/kennis hebben in overheidsopdrachten is een pluspunt

Aanbod

 • Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden; contractuele betrekking in de tussentijd
 • Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
 • Plaats van tewerkstelling: Brussel
 • Maandelijks nettoloon: 2.504,27 € (minimum)/3.547,81 € (maximum) (weddeschaal A6). Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de O.E. Geldelijke Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02/279 24 40.
 • Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Bijlagen

 • Online op:do 4 april 2019
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]