Functieomschrijving

Coördinator socio-economische acties (M/V/X) voor het wijkcontract Marollen

Werkgever

Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers.

Het Departement Stedenbouw houdt zich onder meer bezig met het onderhoud van het openbaar erfgoed en de monumenten van de Stad. Het behandelt ook de aanvragen voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen en ontwerpt en realiseert renovatieprojecten. Daarnaast coördineert het departement ook initiatieven voor herwaarderingsprojecten in de stad (wijkcontracten).

De duurzame wijkcontracten worden beheerd door de Dienst Coördinatie van de Herwaarderingsacties van de Stad Bussel. Aan elk wijkcontract is een ploeg verbonden die actief is op het terrein in een wijkantenne, gelegen binnen de perimeter. Dit is de plek bij uitstek om de gebruikers van de wijk te onthalen, informeren en vooral te betrekken bij het avontuur.

Functie

Je zal deel uitmaken van een team van 10 personen waarin je, samen met de lokale publieke en privé-actoren, projecten ontwerpt en stuurt die moeten leiden tot een maatschappelijke en economische ontwikkeling van de betrokken wijken. Je coördineert het geheel van middelen dat ter beschikking gesteld wordt met het oog op de realisatie van het goedgekeurde programma. Je werkt in de wijkantenne waarvoor je verantwoordelijk bent en waarvoor je dus het aanspreekpunt en de contactpersoon bent tussen de Stad Brussel, het Brussels Gewest en de wijk.

TAKEN

 • Je coördineert de activiteiten van de antenne van het wijkcontract en verzekert de zichtbaarheid ervan
 • Je organiseert coördinatievergaderingen met de socio-economische partners
 • Je staat in voor de opvolging en promotie van de socio-economische acties die voorzien zijn in het kader van het wijkcontract
 • Je ontwikkelt projecten rond oproepen voor burgerinitiatieven
 • Je bent de permanente verbindingspersoon tussen de gemeentelijke autoriteiten en de bevolking op het vlak van informatie en participatie
 • Je organiseert evenementen in de openbare ruimte en werkt kleine projecten uit die de betrokkenheid van de actoren en de wijkbewoners moet stimuleren
 • Je neemt deel aan de uitwerking en verdeling van de informatie gericht aan de bewoners
 • Je leidt sensibiliseringsacties en begeleidt de lokale partners om de participatie aan de projecten te ontwikkelen
 • Je staat in voor de administratieve opvolging van de projecten met Stad en Gewest en je valideert het activiteitenrapport
 • Je ontwikkelt opvolgingstools die het mogelijk maken rekening te houden met de genderdimensie van de gerealiseerde acties

Profiel

 • Je bent in het bezit van een Master / licentiaatsdiploma
 • Je hebt interesse voor de sociale actie of afdoende ervaring in dit domein
 • Je kent het Brusselse verenigingsleven en heb interesse voor lokale ontwikkeling
 • Je kent de mechanismen van de wijkcontracten binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Je beheerst technieken van projectbeheer en kan vergaderingen animeren
 • Je kan de nodige stappen en prioriteiten vastleggen die nodig zijn om je objectieven te realiseren op een coherente manier binnen de opgelegde deadline
 • Je drukt je vlot uit, zowel mondeling als schriftelijk, zodat je goed begrepen wordt
 • Je legt vlot contacten en neemt initiatieven
 • Je deinst niet terug voor flexibele werkuren (de functie vereist soms een aanwezigheid ’s avonds of in het weekend, al naargelang de evenementen)
 • Je kan overweg met MS Office
 • Je hebt een zeer goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans

Aanbod

 • Voltijds contract zolang de subsidiëring van het wijkcontract loopt
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 3057,41 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen)
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 26/12/2018. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

 • Online op:ma 26 november 2018
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]